Könyvtáros-informatikus

Közép-Pesti Tankerületi Központ

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Dr. Mező Ferenc Általános Iskola

könyvtáros-informatikus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1144 Budapest, Ond vezér park 5.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Dr. Mező Ferenc Általános Iskolában az informatika tanítása és könyvtárosi feladatok ellátása. Részvétel a nevelőtestület munkájában, az iskola életében. Feladat ellátása a KPTK területén bárhol.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, informatika-könyvtáros,

        A munkakörre vonatkozó foglalkozás-egészségügyi alkalmasság, büntetlen előélet.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        eredeti diploma, szakmai önéletrajz, motivációs levél

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. augusztus 21. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 10.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Közép-Pesti Tankerületi Központ címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2017-2018/19 , valamint a munkakör megnevezését: könyvtáros-informatikus.         Postai úton, a pályázatnak a Közép-Pesti Tankerületi Központ címére történő megküldésével (1149 Budapest, Mogyoródi út 21. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2017-2018/19, valamint a munkakör megnevezését: könyvtáros-informatikus.

        Elektronikus úton Mostafáné Gombár Erzsébet részére a [email protected] E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 13.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. július 6.

ID: 3442298   Megjelentetés dátuma: 2018.07.07.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.