Könyvtáros

Közép-Pesti Tankerületi Központ

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Budapesti Egyesített Középiskolai Kollégium

könyvtáros

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1149 Budapest, Mogyoródi út 19.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A kollégium könyvtárának működtetése, könyvtárosi feladatok ellátása. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC tv. és az irányadó jogszabályokban foglaltak, valamint a munkaköri leírás szerinti feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, könyvtár, vagy könyvtár-bármely szak,

        szakmai tapasztalat - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

        Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Egyetem, könyvtár/könyvtár -bármely szak,

        szakmai tapasztalat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű empátia,tolerancia,kompromisszumkészség,jó problémamegoldó képesség,precíz munkavégzés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentumok - bizonyítványok - másolata, erkölcsi bizonyítvány (alkalmazás esetén).

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. augusztus 28. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 13.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Közép-Pesti Tankerületi Központ címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: B2/4-3/2017 , valamint a munkakör megnevezését: könyvtáros .         Postai úton, a pályázatnak a Közép-Pesti Tankerületi Központ címére történő megküldésével (1149 Budapest, Mogyoródi út 21. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: B2/4-3/2017, valamint a munkakör megnevezését: könyvtáros .

        Elektronikus úton Virágh Krisztina részére a titkarsag.kollegium@gmail.com E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 21.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Kérem feltüntetni:könyvtáros álláspályázat.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. július 28.

ID: 3145995   Megjelentetés dátuma: 2017.07.29.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.