Víziközmű referens

Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság

víziközmű referens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 8000 Székesfehérvár, Balatoni út 6.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A víziközmű referens feladata: • Részvétel az igazgatóság működési területén lévő víziközművek, ipari létesítmények, víziközmű társulatok adatainak begyűjtésében, feldolgozásában.
• A felsorolt létesítményeket érintően hatósági megkeresésre ügyfélnyilatkozat, vízügyi eljárásokban szakértői vélemény adása. Víziközmű koncepciók szakági véleményezése.
• A szennyvíz-elvezetési agglomerációk lehatárolási kérelmeinek rendezése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, környezetmérnök (víziközmű szakirány) vízépítőmérnök, építőmérnök,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,

        Német nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,

        Víziközmű tapasztalat, víziközmű társulati ismeretek - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű gyakorlat térinformatikai szoftverek és adatbázisok használatában,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget, egyéb szakirányú szakképzettséget igazoló dokumentum másolatok, nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Mecsnóbel Beatrix nyújt, a 06-22-315-370 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság címére történő megküldésével (8000 Székesfehérvár, Balatoni út 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Szfvár-0102-60/2016. , valamint a munkakör megnevezését: víziközmű referens.         Postai úton, a pályázatnak a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság címére történő megküldésével (8000 Székesfehérvár, Balatoni út 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Szfvár-0102-60/2016., valamint a munkakör megnevezését: víziközmű referens.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 18.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság honlapja - 2016. október 11.

        Fejér Megyei Hírlap - 2016. október 14.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kdtvizig.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 17.

ID: 2772050   Megjelentetés dátuma: 2016.10.18.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.