Testnevelés-bármely szakos tanár

Közép-Budai Tankerületi Központ

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Budapest I. Kerületi Batthyány Lajos Általános Iskola

Testnevelés-bármely szakos tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1016 Budapest, Batthyány u. 8.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Testnevelés és bármely más tantárgy tanítása felső tagozaton, tanulószobai feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, testnevelés-bármely szakos tanári végzettség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképes szakmai önéletrajz

        Motivációs levél

        Végzettséget igazoló oklevél másolata

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 30.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Közép-Budai Tankerületi Központ címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/187/00079-96/2018 , valamint a munkakör megnevezését: Testnevelés-bármely szakos tanár.         Postai úton, a pályázatnak a Közép-Budai Tankerületi Központ címére történő megküldésével (1027 Budapest, Fő utca 80. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/187/00079-96/2018, valamint a munkakör megnevezését: Testnevelés-bármely szakos tanár.

        Elektronikus úton Dabis Erika megbízott intézményvezető részére a [email protected] E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az írásban benyújtott pályázatok előzetes elbírálása alapján szóbeli meghallgatás után döntünk.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 15.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.batyi.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. június 15.

ID: 3422853   Megjelentetés dátuma: 2018.06.16.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.