Mérnök (épületgépész)

Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság
Ingatlanüzemeltetési Főosztály

mérnök (épületgépész)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1119 Budapest, Andor utca 47-49.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A KEF által üzemeltetett épületgépészeti rendszerek, berendezések karbantartási, felújítási feladatainak megszervezése, előkészítése, költségvetési kiírások készítése.
Árajánlatok felülvizsgálata, megrendelések, szerződések előkészítése.
Épületgépészeti felújítási, karbantartási, üzemeltetési (köz)beszerzési eljárások lebonyolításához szükséges műszaki leírások előkészítése, részvétel a közbeszerzési eljárások lebonyolításában.
Kivitelezési munkák szervezése, felügyelete, ellenőrzése, műszaki átadás-átvételi eljárások lebonyolítása, teljesítések és számlák igazolása.
A munkákhoz kapcsolódó adminisztratív feladatok elvégzése.
• Javaslat tétel a felújítási-, beruházási-, és költségvetési tervek készítéséhez és részvétel a tervezésben

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) 68/2013. (XI.22.) NFM rendelet, valamint a Főigazgatóságnál hatályban lévő kollektív szerződés és a KEF szabályzataiban rögzített rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola,

        Felsőfokú szakirányú végzettség.

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismeret

        Cselekvőképesség

        Büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Költségevetési intézménynél szerzett tapasztalat

        Irodaépületek üzemeltetésben, fenntartásában szerzett tapasztalat

        Épületfenntartással kapcsolatos karbantartások, felújítások közbeszerezési eljárásainak előkészítésében, lebonyolításában szerzett gyakorlat

        Műszaki ellenőri jogosultság

Elvárt kompetenciák:

        Megbízhatóság,

        Felelősségvállalás, felelősségtudat,

        Terhelhetőség, pontos, precíz munkavégzés,

        Jó szervezőkészség,

        Önállóság, jó problémamegoldó képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        a pályázó fényképes szakmai önéletrajzát, az elbírálásnál előnyt jelentő tényezők ismertetésével

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, vagy annak kiállítására tett kötelezettségvállalási nyilatkozat;

        a végzettséget igazoló oklevelek másolatát

        a pályázó hozzájáruló nyilatkozatát arról, hogy pályázati anyagát a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhetik

        a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázat sikertelensége esetén hozzájárul önéletrajza zárt kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. január 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 14.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HP/1108/2016 , valamint a munkakör megnevezését: mérnök (épületgépész).         Postai úton, a pályázatnak a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság címére történő megküldésével (1119 Budapest, Andor utca 47-49. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HP/1108/2016, valamint a munkakör megnevezését: mérnök (épületgépész).

        Elektronikus úton Jakab Tamásné részére a tamasne.jakab@kef.gov.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 21.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Profession.hu - 2016. november 29.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Próbaidő: 4 hónap

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 29.

ID: 2833798   Megjelentetés dátuma: 2016.11.30.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.