Közbeszerzési referens

Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság
Intézményi Közbeszerzési Főosztály

közbeszerzési referens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 1 év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1119 Budapest, Andor utca 47-49.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Közbeszerzési eljárások teljes körű lefolytatása az előkészítéstől a szerződéskötésig (felhívások, hirdetmények, dokumentációk összeállítása; az eljáráshoz kapcsolódó iratok elkészítése; a bíráló bizottság tagjaként az ajánlatok bírálatában történő részvétel; az eljáráshoz kapcsolódó események megszervezése, levezetése),
Közbeszerzés eredményeként megkötött szerződés teljesítésével kapcsolatos közbeszerzési feladatok ellátása,
Kapcsolattartás az ajánlatkérőkkel és az ajánlattevőkkel, valamint a felügyeleti szervvel, a Közbeszerzési Döntőbizottsággal, Közbeszerzési Hatósággal,
• Közbeszerzési tárgyú szabályok, illetve egyéb szabályozások tervezetének véleményezése

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a Főigazgatóságnál hatályban lévő kollektív szerződés és a KEF szabályzataiban rögzített rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola,

        felsőfokú végzettség,

        Kbt. és kapcsolódó jogszabályok alapos ismerete,

        két évet meghaladó egy és két szakaszos közbeszerzési eljárások teljes körű lefolytatásában szerzett gyakorlat (ajánlatkérői oldalon),

        vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        magyar állampolgárság,

        büntetlen előélet,

        cselekvőképesség,

        magas felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) programok ismerete.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        az elvártnál hosszabb közbeszerzési gyakorlat,

        a beszerzési tárgyak és eljárásfajták tekintetében széles körű közbeszerzési gyakorlat,

        közbeszerzési tárgyú képzettség/végzettség.

Elvárt kompetenciák:

        szorgalom, precizitás, jó problémamegoldó képesség,,

        felelősségteljes, önálló munkavégzésre való alkalmasság,,

        jó szervezőkészség, gyors reagálási képesség, terhelhetőség, ,

        gépírás tudás.,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. január 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 14.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HP/1124/2016 , valamint a munkakör megnevezését: közbeszerzési referens.         Postai úton, a pályázatnak a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság címére történő megküldésével (1119 Budapest, Andor utca 47-49. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HP/1124/2016, valamint a munkakör megnevezését: közbeszerzési referens.

        Elektronikus úton Jakab Tamásné részére a tamasne.jakab@kef.gov.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 21.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Profession.hu - 2016. november 29.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Próbaidő: 4 hónap

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 29.

ID: 2833754   Megjelentetés dátuma: 2016.11.30.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.