Gépjármű-szolgáltatási szakértő

Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság
Kormányzati Gépjárműellátási Igazgatóság, Szolgáltatás-koordinációs Főosztály

főosztályvezető

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Budapest, 1133 , Hegedűs Gyula utca 79-81.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

• a Gépjármű Műszaki, valamint a Gépjármű és Gépjárművezető- ellátási osztályok munkájának a kinevezett osztályvezetőkkel együttműködve történő irányítása, ellenőrzése;
• a KEF alapfeladatain felül – külön megállapodások alapján nyújtott – szolgáltatásokkal kapcsolatos feladatok ellátása;
• felügyeli a hatáskörébe tartozó erőforrások szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását és működtetését;
• felügyeli a KEF által üzemeltetett gépjárművek üzemképességét és üzembiztonságát;
• a szolgáltatás színvonalának folyamatos figyelemmel kísérése, javítása;
• javaslattétel a munkakörök kialakítására, valamint a humán erőforrás gazdálkodásra;
• felügyeli a főosztály dolgozóinak képzési tervben meghatározott képzését;
• a feladatok teljesítésének, a határidők betartásának ellenőrzése;
• a munkatársak teljesítményének értékelése, javaslattétel a dolgozók minősítésére;
• nyilvántartások és jelentések készítése;
• panaszok, reklamációk kezelése;
• észrevételek, rendellenességek jelzése, továbbítása a felettes felé;
• a munkakörével összefüggő szabályzatok előkészítése, véleményezése, javaslattétel

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) a 68/2013. (XI.22.) NFM rendelet, valamint a Főigazgatóságnál hatályban lévő kollektív szerződés és a KEF szabályzataiban rögzített rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola,

        gépjármű-műszaki, közlekedési, logisztikai vagy gazdálkodási szakterületen szerzett felsőfokú iskolai végzettség,

        legalább 5 éves, szakterületen szerzett vezetői tapasztalat,

        felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismeret,

        magyar állampolgárság,

        büntetlen előélet,

        cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Forrás / KGR ügyviteli rendszer ismerete,

        közigazgatás területén szerzett többéves tapasztalat,

        gépjármű-ügyintézési, -üzemeltetési területen szerzett szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

        megbízhatóság,

        felelősségvállalás, felelősségtudat,

        terhelhetőség, pontos, precíz munkavégzés,

        jó szervezőkészség,

        önállóság, jó problémamegoldó képesség,

        komplex, rendszerszemléletű gondolkodás,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        a pályázó fényképes szakmai önéletrajzát, az elbírálásnál előnyt jelentő tényezők ismertetésével;

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, vagy annak kiállítására tett kötelezettségvállalási nyilatkozat;

        a végzettséget igazoló oklevelek másolatát;

        a pályázó hozzájáruló nyilatkozatát arról, hogy pályázati anyagát a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhetik;

        a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a pályázat sikertelensége esetén hozzájárul önéletrajza zárt kezeléséhez.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 30.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HP/1082/2016. , valamint a munkakör megnevezését: gépjármű-szolgáltatási szakértő.         Postai úton, a pályázatnak a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság címére történő megküldésével (1119 Budapest, Andor utca 47-49. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HP/1082/2016., valamint a munkakör megnevezését: gépjármű-szolgáltatási szakértő.

        Elektronikus úton Jakab Tamásné részére a tamasne.jakab@kef.gov.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 9.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        profession.hu - 2016. november 14.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Próbaidő: 4 hónap

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 14.

ID: 2812980   Megjelentetés dátuma: 2016.11.15.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.