Gépjármű-adminisztrációs előadó

Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság
Üzemeltetéstámogatási Önálló Osztály, Gazdasági Adminisztrációs és Szerződésnyilvántartási Csoport

csoportvezető

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Budapest, 1133 , Hegedűs Gyula utca 79-81.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

• a csoport tevékenységének irányítása, koordinálása, ellenőrzése,
• a csoportban dolgozó munkatársak munkájának szervezése, rendszeres beszámoltatása,
• képviselet a csoport feladatkörébe tartozó ügyekben,
• a főosztály által kezdeményezett szerződéskötési folyamatok lebonyolításának felügyelete,
• a főosztály által kezelt szerződések teljesülésének, kereteinek folyamatos figyelemmel kísérése,
• a főosztályon végzett adatfeldolgozás, adatszolgáltatás figyelemmel kísérése, ellenőrzése,
• részvétel az osztály munkájával kapcsolatos szabályozások elkészítésében, a megküldött előterjesztések véleményezésében,
• felelősségvállalás az irányítása alá tartozó csoport feladatainak maradéktalan és határidőre történő végrehajtásáért, a felettes vezetők felé történő beszámolásért,
• a csoport munkájához kapcsolódó adminisztratív feladatok elvégzése, határidők betartása, betarttatása,
• az osztály feladatellátásával kapcsolatos árajánlatok bekérése, felülvizsgálata, szerződéstervezetek előkészítése,
• a főosztály által kezdeményezett közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos adminisztratív feladatok elvégzése, a lebonyolítás szakmai támogatása,
• kapcsolattartás és együttműködés a KEF által ellátott intézményekkel, társosztályokkal, szerződéses partnerekkel,
• a munkavégzést befolyásoló jogszabályok és más előírások ismerete és betartása,
• szakmai igazolás előkészítése a megrendeléshez és a számlaigazoláshoz,
• megrendelések, számlák, teljesítések nyomon követése,
• a számlák határidőre történő kifizetéséhez szükséges ügymenet biztosítása, ellenőrzése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) a 68/2013. (XI.22.) NFM rendelet, valamint a Főigazgatóságnál hatályban lévő kollektív szerződés és a KEF szabályzataiban rögzített rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola,

        felsőfokú szakirányú végzettség,

        legalább 5 éves, gépjármű flotta-üzemeltetési szakterületen szerzett szakmai, valamint irányítási gyakorlat,

        felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismeret,

        közigazgatásban szerzett tapasztalat,

        magyar állampolgárság,

        büntetlen előélet,

        cselekvőképesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        B kategóriás jogosítvány,

        Forrás SQL ügyviteli rendszer ismerete

Elvárt kompetenciák:

        megbízhatóság,

        felelősségvállalás, felelősségtudat,

        terhelhetőség, pontos, precíz munkavégzés,

        jó szervezőkészség,

        önállóság, jó problémamegoldó képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        a pályázó fényképes szakmai önéletrajzát, az elbírálásnál előnyt jelentő tényezők ismertetésével;

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, vagy annak kiállítására tett kötelezettségvállalási nyilatkozat;

        a végzettséget igazoló oklevelek másolatát;

        a pályázó hozzájáruló nyilatkozatát arról, hogy pályázati anyagát a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhetik;

        a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázat sikertelensége esetén hozzájárul önéletrajza zárt kezeléséhez.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 30.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HP/1083/2016. , valamint a beosztás megnevezését: gépjármű-adminisztrációs előadó.         Postai úton, a pályázatnak a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság címére történő megküldésével (1119 Budapest, Andor utca 47-49. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HP/1083/2016., valamint a munkakör megnevezését: gépjármű-adminisztrációs előadó.

        Elektronikus úton Jakab Tamásné részére a tamasne.jakab@kef.gov.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 9.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        profession.hu - 2016. november 14.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Próbaidő: 4 hónap

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 14.

ID: 2812979   Megjelentetés dátuma: 2016.11.15.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.