Beszerzési előadó

Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság
Logisztikai Ellátó Főosztály, Beszerzési Osztály

beszerzési előadó

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1119 , Andor utca 47-49.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

• a beszerzési szakterület feladat ellátásával kapcsolatos árajánlatok bekérése, felülvizsgálata, szerződéstervezetek előkészítése, megrendelések készítése,
• közbeszerzési eljárások műszaki dokumentációjának előkészítése, szakmai támogatása,
• kapcsolattartás és együttműködés a KEF által ellátott intézményekkel, társosztályokkal, beszállítókkal,
• a munkavégzést befolyásoló jogszabályok és más előírások ismerete és betartása,
• saját termékcsoporthoz és termékekhez tartozó beszállítói partnertörzs bővítése, frissítése,
• folyamatos versenyeztetés a beszállítói minőség javítására, a szállítási határidők betartatására és a termékek árának csökkentésére, ill. az összességében legkedvezőbb ajánlat kiválasztására,
• szakmai igazolás előkészítése a megrendeléshez és a számlaigazoláshoz,
• megrendelések, számlák, teljesítések nyomon követése és sürgetése az igényfeladástól a kiszállításig, a beszállítók és ellátottak bevonásával.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) a 68/2013. (XI.22.) NFM rendelet, valamint a Főigazgatóságnál hatályban lévő kollektív szerződés és a KEF szabályzataiban rögzített rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középiskola/gimnázium,

        3 éves beszerzési szakterületen szerzett szakmai gyakorlat,

        felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismeret,

        magyar állampolgárság,

        büntetlen előélet,

        cselekvőképesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Közigazgatásban szerzett tapasztalat,

        felsőfokú végzettség,

        közbeszerzési területen szerzett tapasztalat.

Elvárt kompetenciák:

        Megbízhatóság,

        terhelhetőség, pontos, precíz munkavégzés,

        jó szervezőkészség,

        önállóság, jó problémamegoldó képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        a pályázó fényképes szakmai önéletrajzát, az elbírálásnál előnyt jelentő tényezők ismertetésével;

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, vagy annak kiállítására tett kötelezettségvállalási nyilatkozat;

        a végzettséget igazoló oklevelek másolatát;

        a pályázó nyilatkozatát arról, hogy amennyiben munkaköréből eredően közbeszerzési eljárás lefolytatásában részt vesz, vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségének eleget tesz;

        a pályázó hozzájáruló nyilatkozatát arról, hogy pályázati anyagát a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhetik;

        a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázat sikertelensége esetén hozzájárul önéletrajza zárt kezeléséhez.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. november 9. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 28.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HP/1008/2016. , valamint a munkakör megnevezését: beszerzési előadó.         Postai úton, a pályázatnak a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság címére történő megküldésével (1119 Budapest, Andor utca 47-49. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HP/1008/2016., valamint a munkakör megnevezését: beszerzési előadó.

        Elektronikus úton Seres Krisztina részére a krisztina.seres@kef.gov.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 8.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        profession.hu - 2016. október 12.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Próbaidő: 4 hónap

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 12.

ID: 2765417   Megjelentetés dátuma: 2016.10.13.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.