Logisztikai, létesítménygazdálkodási főelőadó

Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság
Logisztikai Ellátó Főosztály

logisztikai, létesítménygazdálkodási főelőadó

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1119 , Andor utca 47-49.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

• a Főosztály szerződéseinek kezelése, nyilvántartása;
• részvétel a Főosztály tevékenységi körébe tartozó eljárások lebonyolításában;
• számlákkal kapcsolatos ügyintézés, teljesítés igazolások előkészítése;
• a vezető munkájának teljes körű támogatása;
• általános támogatási feladatok ellátása;
• jelentések összeállítása, táblázatok, statisztikák készítése;
• kapcsolattartás külső belső szervezetekkel; • tárgyalások, értekezletek megszervezése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) a 68/2013. (XI.22.) NFM rendelet, valamint a Főigazgatóságnál hatályban lévő kollektív szerződés és a KEF szabályzataiban rögzített rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola,

        2 éves ellátási területen szerzett szakmai tapasztalat,

        kiváló MS Office (irodai alkalmazások) ismeret,

        magyar állampolgárság,

        büntetlen előélet,

        cselekvőképesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        folyamatban lévő jogi vagy közigazgatási tanulmányok,

        szerződéskezelésben szerzett tapasztalat,

        közigazgatásban szerzett tapasztalat,

        beszerzési, közbeszerzési területen szerzett tapasztalat,

        raktározás, logisztikai területen szerzett tapasztalat,

        ellátási területen szerzett termékismeretek.

Elvárt kompetenciák:

        megbízhatóság,

        felelősségvállalás, felelősségtudat,

        terhelhetőség, pontos, precíz munkavégzés,

        jó szervezőkészség,

        magas színvonalú szóbeli és írásbeli kommunikációs készség,

        jó problémamegoldó képesség,

        jó stressz tűrő képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        a pályázó fényképes szakmai önéletrajzát, az elbírálásnál előnyt jelentő tényezők ismertetésével;

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, vagy annak kiállítására tett kötelezettségvállalási nyilatkozatot;

        a végzettséget igazoló oklevelek másolatát;

        a pályázó hozzájáruló nyilatkozatát arról, hogy pályázati anyagát a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhetik;

        a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a pályázat sikertelensége esetén hozzájárul önéletrajza zárt kezeléséhez.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 22.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HP/990/2016. , valamint a munkakör megnevezését: logisztikai, létesítménygazdálkodási főelőadó.         Postai úton, a pályázatnak a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság címére történő megküldésével (1119 Budapest, Andor utca 47-49. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HP/990/2016., valamint a munkakör megnevezését: logisztikai, létesítménygazdálkodási főelőadó.

        Elektronikus úton Seres Krisztina részére a krisztina.seres@kef.gov.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 4.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        profession.hu - 2016. október 7.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Próbaidő: 4 hónap

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 7.

ID: 2757540   Megjelentetés dátuma: 2016.10.08.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.