Művelődésszervező-művészeti referens

Kovács Pál Művelődési Központ

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Kovács Pál Művelődési Központ

művelődésszervező-művészeti referens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5350 Tiszafüred, Örvényi út 6. .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Szervezi és bonyolítja a művelődési központ gyermek, ifjúsági és felnőtt színházi és pódium előadásait, komolyzenei hangversenyeit, végzi a kiállítások szervezését. Szervezi és koordinálja a gyermek és felnőtt korosztálynak szóló előadói- és képzőművészeti programokat. Kulturális rendezvények eseti és állandó programjait szervezi, lebonyolítja, adminisztrál, partnerekkel kapcsolatot tart, rendezvények plakátját, hirdetéseit szerkeszti, a szervezet honlapját aktualizálja, pályázatokat előkészít, lebonyolításban közreműködik. Ügyeleti teendők: az intézmény rendezvényeinek, szakköreinek, programjainak felügyelete.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola,

        Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Kiváló szintű kapcsolatteremtő és kommunikációs készség,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Külföldön szerzett szakmai tapasztalat - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes szakmai Önéletrajz

        Iskolai végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok másolata

        90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        Nyilatkozat a 3 hónap próbaidő vállalásáról

        Motivációs levél

        A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, a pályázati anyagot a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Zám Lajosné nyújt, a +36202511744 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Kovács Pál Művelődési Központ címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 285/2016 , valamint a munkakör megnevezését: művelődésszervező-művészeti referens.         Postai úton, a pályázatnak a Kovács Pál Művelődési Központ címére történő megküldésével (5350 Tiszafüred, Örvény út 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 285/2016, valamint a munkakör megnevezését: művelődésszervező-művészeti referens.

        Elektronikus úton Zám Lajosné igazgató részére a kpmuvkozpont@gmail.com E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 1.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Tiszafüred Város weboldala - 2016. október 17.

        Kovács Pál Művelődési Központ weboldala - 2016. október 17.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kovacspal-muvhaz.gportal.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 14.

ID: 2768333   Megjelentetés dátuma: 2016.10.15.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.