Restaurátor

Koszta József Múzeum

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Koszta József Múzeum

restaurátor

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6600 Szentes, Kossuth tér 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Koszta József Múzeum gyűjteményeihez tartozó tárgyak tisztítása, konzerválása, restaurálása, szükség szerint rekonstruálása. Részvétel a gyűjtemények állapotának felmérésében és állományvédelmi programok megvalósításában, állományvédelmi pályázatok készítése és megvalósítása. A restaurálandó tárgyak állapotának felmérése, a károsodások okainak, jellegének és mértékének megállapítása. Restaurálási terv és dokumentáció készítése. Javaslattétel a gyűjteményekben található műtárgyak károsodását megelőző intézkedésekre. Közreműködés kiállítások rendezésében, a szakmuzeológiai és a múzeumi közművelődési feladatok ellátásában.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Felsőfokú képesítés, szilikát és fém restaurátor szak vagy restaurátor művész szak,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Felsőfokú képesítés,

        Több restaurátori szakirányban jártasság: fa, textil, bőr, festmény - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Restaurátori, muzeológiai feladatokban - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Restaurátor technikusi/segédrestaurátori tapasztalat - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

        Magyar nyelv ismerete

Elvárt kompetenciák:

        Precizitás, kreativitás, önálló munkavégzés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Kézzel írt motivációs levél

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        Végzettséget igazoló dokumentumok másolatai

        Saját referencia anyagok

        Géppel írt fényképes önéletrajz

        A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt adatainak pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Béres Mária nyújt, a +36-63-313-352 vagy +36-30-605-46-80 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Koszta József Múzeum címére történő megküldésével (6600 Szentes, Kossuth tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 382/2016 , valamint a munkakör megnevezését: restaurátor.         Postai úton, a pályázatnak a Koszta József Múzeum címére történő megküldésével (6600 Szentes, Kossuth tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 382/2016, valamint a munkakör megnevezését: restaurátor.

        Elektronikus úton dr. Béres Mária részére a mariberes@gmail.com E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A múzeumvezetésből, restaurátor szakértőkből és a fenntartó képviselőiből álló bíráló bizottság hallgatja meg a jelentkezőket.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 25.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.szentesimuzeum.gportal.hu - 2016. szeptember 30.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. szeptember 30.

ID: 2745942   Megjelentetés dátuma: 2016.10.01.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.