Múzeumpedagógus

Koszta József Múzeum

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Koszta József Múzeum

múzeumpedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6600 Szentes, Kossuth tér 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézményi stratégia és programterv alapján végzi a múzeumi közművelődési és ismeretterjesztő, a múzeumpedagógiai és múzeumandragógiai munkát; elkészíti éves feladattervét; a KJM-múzeumpedagógia aktivitásának növelése; a különböző korcsoportokat megcélzó foglalkozások, programsorozatok, projektek önálló tervezése, előkészítése és lebonyolítása; külsős munkatársakkal, pedagógus összekötőkkel, iskolákkal való kapcsolattartás; múzeumpedagógiai/múzeumandragógiai kiadványok szerkesztése, kivitelezése; tárlatvezetések koordinálása, szervezése; pályázatfigyelés, pályázatírás, pályázat-koordináció; közönségkapcsolati feladatok teljes körű ellátása; rendezvények, programok tervezése, szervezése

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Felsőfokú képesítés, pedagógus vagy közművelődési vagy múzeumi szakterületen,

        Múzeumi gyakorlat vagy pedagógiai gyakorlat - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Magyar nyelv ismerete

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Felsőfokú múzeumi szaktudományos végzettség vagy felsőfokú pedagógiai képesítés,

        Pályázatírói és lebonyolítói (menedzseri); múzeumban vagy iskolában szerzett tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Régészeti, néprajzi, művészettörténeti, történészi elhivatott érdeklődés

        Magyar nyelv anyanyelvi szintű ismerete

Elvárt kompetenciák:

        Cselekvőképesség, büntetlen előélet,

        Kiváló szintű kreativitás és kapcsolatteremtő képesség,

Előnyt jelentő kompetenciák:

        B-típusú vezetői engedély

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Az eddigi szakmai munkásság és a jövőre vonatkozó szakmai terveinek, elképzeléseinek kifejtése (max. két A4-es oldal)

        A képesítést igazoló okiratok másolata

        A személyes adatokat tartalmazó szakmai fényképes önéletrajz

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot a bírálati eljárásban résztvevők megismerhetik

        3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy kiváltására irányuló nyilatkozat

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Béres Mária nyújt, a +36-63-313-352 vagy +36-30-605-46-80 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Koszta József Múzeum címére történő megküldésével (6600 Szentes, Kossuth tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 383/2016 , valamint a munkakör megnevezését: múzeumpedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a Koszta József Múzeum címére történő megküldésével (6600 Szentes, Kossuth tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 383/2016, valamint a munkakör megnevezését: múzeumpedagógus.

vagy

        Elektronikus úton dr. Béres Mária részére a mariberes@gmail.com E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 5.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.szentesimuzeum.hu - 2016. szeptember 12.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. szeptember 18.

ID: 2730145   Megjelentetés dátuma: 2016.09.19.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.