Építéshatósági ügyintéző

Kőszeg Város Polgármesteri Hivatala

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Kőszeg Város Polgármesteri Hivatala

építéshatósági ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Vas megye, 9730 Kőszeg, Jurisics tér 8.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. sz. melléklet 15. Építésügyi igazgatási területen a), aa), ab)

Ellátandó feladatok:

A kőszegi járásszékhely települési önkormányzat jegyzőjének hatáskörébe és illetékességébe utalt építésügyi hatósági feladatok ellátása, statisztikai jelentések készítése.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

építéshatósági referens

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) hatályos önkormányzati rendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola, építőmérnöki, építészmérnöki magasépítő üzemmérnöki település mérnöki,városgazdasági üzemmérnöki vagy alapképzésben szerzett építész, épületszerkezeti konstruktőr vagy magasépítési szakirányon szerzett szakképzettség, szerkezet tervező építészmérnöki szakképzettség,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Építéshatósági ügyintézői munkakörben eltöltött idő - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű Internetes alkalmazások,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        közigazgatási alapvizsga,közigazgatási szakvizsga,építésügyi vizsga megléte

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, oklevél, bizonyítvány másolata, a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 8. §-a alapján készített önéletrajz

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Mezei Virág osztályvezető nyújt, a 94/562-516 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Kőszeg Város Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (9730 Kőszeg, Jurisics tér 8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 98-1/2016. , valamint a munkakör megnevezését: építéshatósági ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Kőszeg Város Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (9730 Kőszeg, Jurisics tér 8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 98-1/2016., valamint a munkakör megnevezését: építéshatósági ügyintéző.

        Elektronikus úton Dr. Zalán Gábor jegyző részére a jegyzo@koszeg.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Dr. Zalán Gábor jegyző, Vas megye, 9730 Kőszeg, Jurisics tér 8. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat 3 tagú bizottság értékeli. Személyes meghallgatásra is sor kerülhet. A kinevezésről a jegyző, mint munkáltató dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 7.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Vas Népe napilap - 2016. november 12.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 15.

ID: 2815120   Megjelentetés dátuma: 2016.11.16.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.