Igazgatási ügyintéző

Kőszeg Város Polgármesteri Hivatala

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Kőszeg Város Polgármesteri Hivatala

igazgatási ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű 2017. 01. 01-től - 2018. 09. 30. –ig tartó közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Vas megye, 9730 Kőszeg, Jurisics tér 8.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. sz. melléklet 14. Hatósági feladatkör, 25. Anyakönyvi feladatkör I. besorolási osztály

Ellátandó feladatok:

helyi adó ügyek, birtokvédelmi ügyek, kereskedelmi ügyek, anyakönyvi igazgatás

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

helyi adó ügyek, birtokvédelmi, kereskedelmi ügyek, anyakönyvi igazgatás

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) önkormányzati rendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola, igazgatásszervező,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Egyetem, igazgatásszervező,

        anyakönyvi igazgatásban, vagy birtokvédelmi ügyekben szakmai gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Windows NT/2000/XP,

        Felhasználói szintű Internetes alkalmazások,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, oklevél, bizonyítvány másolata, a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 8. §-a alapján készített önéletrajz

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Zalán Gábor nyújt, a 94/562-511 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Kőszeg Város Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (9730 Kőszeg, Jurisics tér 8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 97-1/2016. , valamint a munkakör megnevezését: igazgatási ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Kőszeg Város Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (9730 Kőszeg, Jurisics tér 8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 97-1/2016., valamint a munkakör megnevezését: igazgatási ügyintéző.

        Elektronikus úton Dr. Zalán Gábor jegyző részére a jegyzo@koszeg.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Dr. Zalán Gábor jegyző, Vas megye, 9730 Kőszeg, Jurisics tér 8. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat 3 fő bizottság értékeli, személyes meghallgatásra is sor kerülhet. A kinevezésről a jegyző dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 7.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Vas Népe napilap - 2016. november 12.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.koszeg.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 15.

ID: 2815118   Megjelentetés dátuma: 2016.11.16.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.