Óvodapedagógus

Kőszárhegyi Csemetekert Óvoda

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Kőszárhegyi Csemetekert Óvoda

óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 8152 Kőszárhegy, Fő út 140.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodai nevelés a helyi pedagógiai programban megfogalmazottak szerint és a munkaköri leírás betartásával.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, óvodapedagógus,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Főiskola, fejlesztő pedagógus,

        Szabadidős tevékenységek szervezésében és vezetésében szerzett gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        ECDL

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű Szinvonalas, önálló, ruggalmas, hatékony munkavégzés, gyermekközpontúság,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes szakmai önéletrajz, végzattséget igazoló dokumentumok, erkölcsi bizonyitvány, továbbképzések dokumentumai, eddigi munkaviszonyok igazolása, a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 26.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gáspár Csabáné nyújt, a 70/3791846 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Kőszárhegyi Csemetekert Óvoda címére történő megküldésével (8152 Kőszárhegy, Fő út 140. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 238/2016 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a Kőszárhegyi Csemetekert Óvoda címére történő megküldésével (8152 Kőszárhegy, Fő út 140. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 238/2016, valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

        Elektronikus úton Gáspár Csabáné részére a gasparne.andi@gmail.com E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 27.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 8.

ID: 2757885   Megjelentetés dátuma: 2016.10.09.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.