Területi védőnő

Kóspallag Község Önkormányzata

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Kóspallag Község Önkormányzata

Területi védőnő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2625 Kóspallag, Deák Ferenc utca 1/a.

Pest megye, 2629 Márianosztra, Miklós utca 5.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Területi védőnői és iskola-egészségügyi feladatok ellátása a 49/2004 (v.21.) ESzCsM rendelet alapján.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Felsőfokú képesítés, Felsőfokú védőnői képesítés,

        Felhasználói szintű Informatikai rendszerismeret,

        ECDL

        Magyar állampolgárság

        Cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önletrajz

        Szakképzettséget igazoló oklevél hitelesített ( közjegyző általi ) másolata

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        A pályázó hozzájáruló nyilatkozata az elbírálásban részvevők számára a pályázati anyag és személyes adatai megismeréséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 9.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Klein Tibor polgármester nyújt, a (27) 638-339 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Kóspallag Község Önkormányzata címére történő megküldésével (2625 Kóspallag, Deák Ferenc utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 487-3/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Területi védőnő.         Postai úton, a pályázatnak a Kóspallag Község Önkormányzata címére történő megküldésével (2625 Kóspalag, Deák Ferenc utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 487-3/2016, valamint a munkakör megnevezését: Területi védőnő.

        Elektronikus úton Klein Tibor részére a polgarmester@kospallag.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Klein Tibor, Pest megye, 2625 Kóspallag, Deák Ferenc utca 1. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatot személyes meghallgatást követően Kóspallag Község Önkormányzat képviselő testülete bírálja el.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.kospallag.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A borítékon kérjük feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot, valamint a munkakör megnevezését ( védőnő )

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 22.

ID: 2824314   Megjelentetés dátuma: 2016.11.23.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.