Családsegítő

Kőröshegy Község Önkormányzata

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Kőröshegy Község Önkormányzata

családsegítő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Somogy megye, 8617 Kőröshegy, Petőfi Sándor utca 71.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Család- és gyermekjóléti feladatok ellátása Kőröshegy és Balatonendréd településeken. Az 1993. évi III. törvény 64.§ és az 1997. évi XXXI. törvény 39-40. §- ban meghatározott feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola,

        Felsőfokú szociális alapvégzettség, valamint a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. melléklet II. rész I.1. pontjában felsorolt képesítés,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        Magyar állampolgárság,

        Büntetlen előélet,

        Cselekvőképesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Családsegítő, gyermekjóléti szolgálatnál vagy gyermekvédelmi szakellátásban szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        "B" kategóriás jogosívány,

        Felhasználói szintű számítógépes ismeret (MS Office, LibreOffice),

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképes szakmai önéletrajz,

        Végzettséget igazoló okiratok másolata,

        A büntetlen előéletet igazoló, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,

        A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,

        A pályázó nyilatkozata arról, hogy az 1997. évi XXXI. törvény 15. § (8) bekezdésében meghatározott kizáró okok vele szemben nem állnak fenn,

        A pályázó nyilatkozata a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. január 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 11.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Marczali Tamás polgármester nyújt, a 84/340-011 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Kőröshegy Község Önkormányzata címére történő megküldésével (8617 Kőröshegy, Petőfi Sándor utca 71. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1118-7/2016/Kh. , valamint a munkakör megnevezését: családsegítő.         Postai úton, a pályázatnak a Kőröshegy Község Önkormányzata címére történő megküldésével (8617 Kőröshegy, Petőfi Sándor utca 71. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1118-7/2016/Kh., valamint a munkakör megnevezését: családsegítő.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.koroshegy.hu - 2016. november 26.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.koroshegy.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 26.

ID: 2828840   Megjelentetés dátuma: 2016.11.27.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.