Gazdálkodási-pénzügyi főelőadó

Koroncói Polgármesteri Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Koroncói Polgármesteri Hivatal

Gazdálkodási-pénzügyi főelőadó

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9113 Koroncó, Rákóczi utca 48.

Ellátandó feladatok:

Költségvetés, beszámolók, adatszolgáltatások, jelentések készítése, vagyongazdálkodási feladatok ellátása, előirányzatok és azok változása nyilvántartások vezetése, támogatások igénylése, elszámolás, gazdálkodással kapcsolatos képviselő-testületi döntések, előterjesztések előkészítése, pályázatokhoz kapcsolódó pénzügyi feladatok ellátása, munkaügyi feladatok

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Pénzügyi, gazdálkodási, költségvetési, számviteli, könyvelési feladatok

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Felsőfokú képesítés, Egyetemi vagy főiskolai szintű közgazdasági felsőoktatásban szerzett szakképzettség/egyetemi vagy főiskolai szintű végzettség és felsőfokú pénzügyi, számviteli szakképesítés,

        Felhasználói szintű Számviteli/pénzügyi szoftverismeret,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        Mérlegképes könyvelői végzettség államháztartási szakon

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        költségvetési, önkormányzati - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        EPER gazdálkodási program ismeret

Elvárt kompetenciák:

        precizitás,

        Kiváló szintű együttműködési készség,

        Kiváló szintű kommunikációs készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes fényképes szakmai önéletrajz

        végzettséget igazoló okiratok másolata

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy a megkérését igazoló bizonylat

        vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség vállalása

        nyilatkozat a pályázó személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez történő hozzájárulásról

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 5.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Cseresznyák Klára nyújt, a 06-96/499-117 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Koroncói Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (9113 Koroncó, Rákóczi utca 48. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1400/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Gazdálkodási-pénzügyi főelőadó.         Postai úton, a pályázatnak a Koroncói Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (9113 Koroncó , Rákóczi utca 48. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1400/2016, valamint a munkakör megnevezését: Gazdálkodási-pénzügyi főelőadó.

vagy

        Személyesen: dr. Cseresznyák Klára jegyző, Győr-Moson-Sopron megye, 9113 Koroncó, Rákóczi utca 48. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 12.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Koroncói Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája - 2016. november 21.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.koronco.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 21.

ID: 2822518   Megjelentetés dátuma: 2016.11.22.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.