Területi védőnő

Koroncó Községi Önkormányzat

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Koroncó Községi Önkormányzat

területi védőnő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9113 Koroncó, Rákóczi utca 64.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A 49/2004.(V.21.)ESzCsM rendeletben meghatározott területi védőnői feladatok

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, védőnő,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        magyar állampolgárság

        cselekvőképesség

        büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Szakmai gyakorlat

        B kategoriás jogositvány

        Saját gépkocsi

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű Kommunikációs készség,

        Kiváló szintű Problémamegoldó készség,

        Jó szintű Önálló munkavégzési képesség,

        Jó szintű Empátia,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz, végzettséget, szakképzettséget igazoló oklevelek másolata

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy annak megkérését igazoló bizonylat

        Nem pályakezdő esetében az Egészségügyi Szakdolgozók Országos Működési nyilvántartásában lévő érvényes igazolvány, valamint a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamarai tagságot igazoló kártya másolata

        Nyilatkozat arról, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés b) pontja alapján zárt ülésen kéri-e a pályázat tárgyalását

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatok pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a páyázati eljárásban részt vevők a teljes pályázati anyagot megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 21.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Cseresznyák Klára jegyző nyújt, a 06-30/442-0397 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Koroncó Községi Önkormányzat címére történő megküldésével (9113 Koroncó, Rákóczi utca 48. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 86-4/2016 , valamint a munkakör megnevezését: területi védőnő.         Postai úton, a pályázatnak a Koroncó Községi Önkormányzat címére történő megküldésével (9113 Koroncó , Rákóczi utca 48. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 86-4/2016, valamint a munkakör megnevezését: területi védőnő.

vagy

        Személyesen: dr. Cseresznyák Klára jegyző, Győr-Moson-Sopron megye, 9113 Koroncó, Rákóczi utca 48. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Képviselő-testületi ülésen. A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázókat a munkáltató személyes elbeszélgetésre hívhatja be. A döntés a pályázati anyag és az interjún tapasztaltak alapján születik meg.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 27.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Koroncói Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája - 2016. október 6.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkáltató a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.koronco.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 6.

ID: 2756434   Megjelentetés dátuma: 2016.10.07.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.