2 fő családsegítő

Körmendi Szociális Szolgáltató és Információs Központ - Körmend

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Körmendi Szociális Szolgáltató és Információs Központ
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

2 fő családsegítő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Vas megye, 9900 Körmend, Thököly utca 46.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A szociális vagy mentálhigiénés problémák illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára nyújtott szolgáltatás, az anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, továbbá a szociális ellátásokhoz való hozzájutás megszervezése, feladata továbbá gyermekjóléti feladatok ellátása, a gyermek érdekeit védő, a gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezése az alábbi településeken: Körmendi Járás települései kivéve az Öriszentpéteri kistérséget

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, szociális munkás, szociálpedagógus, illetve felsőfokú szociális alapvégzettség,,

        Felhasználói szintű Internetes alkalmazások,

        B kategóriás jogosítvány,

        Büntetlen előélet, saját személygépkocsi használata, 90 nap próbaidő.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        szakmai tapasztalat - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. november 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 21.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Körmendi Szociális Szolgáltató és Információs Központ - Körmend címére történő megküldésével (9900 Körmend, Thököly utca 46. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1555/2016 , valamint a munkakör megnevezését: 2 fő családsegítő.         Postai úton, a pályázatnak a Körmendi Szociális Szolgáltató és Információs Központ - Körmend címére történő megküldésével (9900 Körmend, Thököly út 46. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1555/2016, valamint a munkakör megnevezését: 2 fő családsegítő.

vagy

        Elektronikus úton Szálkai Istvánné részére a intezmenyvezeto.szocialis@kormend.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 28.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 3.

ID: 2750060   Megjelentetés dátuma: 2016.10.04.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.