Pénzügyi ügyintéző

Konyári Polgármesteri Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Konyári Polgármesteri Hivatal

pénzügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4133 Konyár, Rákóczi utca 24.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. számú melléklet 16. pont I. besorolás pénzügyi igazgatási feladatok, gazdálkodással kapcsolatos feladatok.

Ellátandó feladatok:

Az államháztartás rendje szerint önkormányzati számviteli, pénzügyi, gazdálkodási és könyvvezetési feladatok végrehajtása. A hivatal feladatellátási körébe tartozó önkormányzati és költségvetési szervekre vonatkozó költségvetés és beszámoló előkészítése, mérleg készítése, kontírozás, könyvelés, kötelezettségvállalás vezetése, főkönyvi könyvelési feladatok ellátása, állami támogatások igénylése, módosítása, elszámolása, pénzügyi jelentés. A képviselő-testületek pénzügyi témájú előterjesztéseinek elkészítése a jegyző utasítása szerint.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Pénzügyi, igazgatási feladatok, gazdálkodással kapcsolatos feladatok, könyvelés, rögzítés, analitika vezetés

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Felsőfokú képesítés, mérlegképes könyvelő szakképesítés - államháztartás szakon,

        közigazgatásban, önkormányzati gazdálkodásban szerzett szakmai gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Gyakorlott szintű Számviteli/pénzügyi szoftverismeret,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz

        képesítést igazoló okiratok

        vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása

        nyilatkozat arról, hogy a véleményezésben és az elbírálásában résztvevők a pályázati anyagban foglalt személyes adatokat megismerhetik

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (vagy annak feladását igazoló szelvény)

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 5.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Gáti Zsuzsa nyújt, a 54/539-503 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Konyári Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (4133 Konyár, Rákóczi utca 24. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1858/2016 , valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Konyári Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (4133 Konyár, Rákóczi u. 24. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1858/2016, valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi ügyintéző.

vagy

        Személyesen: Dr. Gáti Zsuzsa jegyző, Hajdú-Bihar megye, 4133 Konyár, Rákóczi utca 24. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 12.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 15.

ID: 2768684   Megjelentetés dátuma: 2016.10.16.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.