Családsegítő

Konyár Község Önkormányzata

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Konyár Község Önkormányzata

családsegítő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 1 év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4133 Konyár, Rákóczi utca 24.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv-ben, a személyes gondokosát nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendeletben meghatározott, illetve a szociális ellátásokról szóló 1/2000. SZCSM rendeletben meghatározott tevékenység ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, Főiskola 15/1998. (IV.30.) NM rendeletben meghatározott végzettség,

        Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz

        képesítést igazoló okiratok

        nyilatkozat arról, hogy a véleményezésben és az elbírálásában résztvevők a pályázati anyagban foglalt személyes adatokat megismerhetik

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (vagy annak feladását igazoló szelvény)

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 12.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Vig Szilárd polgármester nyújt, a 06-54/539-504, 06-30/904-9576 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Konyár Község Önkormányzata címére történő megküldésével (4133 Konyár, Rákóczi utca 24. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: /2016, , valamint a munkakör megnevezését: családsegítő.         Postai úton, a pályázatnak a Konyár Község Önkormányzata címére történő megküldésével (4133 Konyár, Rákóczi utca 24. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: /2016,, valamint a munkakör megnevezését: családsegítő.

vagy

        Személyesen: Vig Szilárd polgármester, Hajdú-Bihar megye, 4133 Konyár, Rákóczi utca 24. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 19.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 18.

ID: 2818439   Megjelentetés dátuma: 2016.11.19.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.