Mezőőr

Konyár Község Önkormányzat Képviselő-testülete

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Konyár Község Önkormányzat Képviselő-testülete

mezőőr

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4133 Konyár közigazgatási területe, .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Konyár Község közigazgatási területéhez tartozó termőföldek őrzése, termőföldön lévő, illetve hozzátartozó termények, termékeke, felszerelések, eszközök, haszonállatok, mezőgazdasági építmények vagyonvédelmének ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        8 Általános,

        fegyvertartási engedély sörétes lőfegyverre,

        a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. Törvényből, a működési és szolgálati szabályzatból, mezőgazdasági alapismeretekből, lőfegyverismeretből vizsgát tett,

        rendészeti feladatokat ellátó személyek, a segédfelügyelők, valamint a személy- és vagyonőrök képzéséről és vizsgáztatásáról szóló 68/2012. (XII.14.) BM rendeletben leírt képzésben való részvétel és vizsga megszerzésének vállalása

        "AM" kategóriás segédmotor jogosítvány vagy B kategóriás vezetői engedély

        Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

        4 hónap próbaidő

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        mezőőri munkakörben vagy fegyveres szervnél szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

Előnyt jelentő kompetenciák:

        Helyismeret

        Kommunikációs készség

        Megbízhatóság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        fényképes szakmai önéletrajz

        képesítést igazoló okiratok

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy a megkérését igazoló feladóvevény másolata

        A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy beleegyezik-e a pályázata nyilvános Képviselő-testületi ülésen történő megtárgyalásba.

        A pályázó nyilatkozata, hogy személyes adatainak – a pályázati eljárással összefüggésben szükséges – kezeléséhez hozzájárul;

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 5.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Vig Szilárd polgármester nyújt, a 54/539-504 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Konyár Község Önkormányzat Képviselő-testülete címére történő megküldésével (4133 Konyár, Rákóczi utca 24. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2559/2016. , valamint a munkakör megnevezését: mezőőr.         Postai úton, a pályázatnak a Konyár Község Önkormányzat Képviselő-testülete címére történő megküldésével (4133 Konyár, Rákóczi utca 24. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2559/2016., valamint a munkakör megnevezését: mezőőr.

        Személyesen: Vig Szilárd, Hajdú-Bihar megye, 4133 Konyár, Rákóczi utca 24. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A benyújtott pályázat a beadási határidőt követő első képviselő-testületi ülésen kerül elbírálásra. A Képviselő-testület a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 12.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Konyár Község honlapja - www.konyar.hu

        Konyár Község Hirdetőtáblája

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 14.

ID: 2768315   Megjelentetés dátuma: 2016.10.15.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.