Gazdasági ügyintéző

Konecsni György Kulturális Központ

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Konecsni György Kulturális Központ

gazdasági ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6120 Kiskunmajsa, Hősök tere 6.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Analitikus nyilvántartások vezetése a Konecsni György Kulturális Központ, Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház, valamint a Városi Könyvtár esetében, kontírozási feladatok ellátása a két intézmény esetében, munkaügyi nyilvántartás vezetése a Magyar Államkincstár által üzemeltetett elektronikus felületen
- Pénztárosi feladatok ellátása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Középiskola/gimnázium, gazdasági szakirányú végzettség,

§         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

§         magyar állampolgárság, büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         Felsőfokú képesítés, közgazdasági végzettség,

§         hasonló munkakörben eltöltött - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

§         ECDL

§         mérlegképes könyvelői képesítés

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         szakmai önéletrajz, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy annak kérelmezését igazoló feladóvevény, a végzettséget igazoló dokumentumok másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. május 29.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tóth Viktor nyújt, a +36-30-985-0135 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Konecsni György Kulturális Központ címére történő megküldésével (6120 Kiskunmajsa, Hősök tere 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 68/2013 , valamint a munkakör megnevezését: gazdasági ügyintéző. §         Postai úton, a pályázatnak a Konecsni György Kulturális Központ címére történő megküldésével (6120 Kiskunmajsa, Hősök tere 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 68/2013, valamint a munkakör megnevezését: gazdasági ügyintéző.

vagy

§         Elektronikus úton Tóth Viktor részére a majsakultur@satnet.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

§         Személyesen: Tóth Viktor, Bács-Kiskun megye, 6120 Kiskunmajsa, Hősök tere 6. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2013. május 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         www.kiskunmajsa.hu - 2013. május 8.

§         www.konecsni.hu - 2013. május 7.

§         Kunsági Hírlap - 2013. május 10.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.konecsni.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2013. május 10.

ID: 1479664   Megjelentetés dátuma: 2013.05.10.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.