Gazdasági vezető

Komló Város Önkormányzat

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Komló Város Önkormányzat Városgondnokság

gazdasági vezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Baranya megye, 7300 Komló, Kossuth Lajos utca 19.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A gazdasági vezető feladata az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 11 §-ában meghatározott feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola,

        A gazdasági vezetőnek a felsőoktatásban szerzett végzettséggel és emellett

        - okleveles könyvvizsgálói vagy államháztartási mérlegképes könyvelői szakképesítéssel vagy az engedélyezés szempontjából ezzel egyenértékű szakképesítéssel, vagy

        - gazdasági vezető, belső ellenőri, érvényesítői, pénzügyi ellenjegyző, vagy a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (továbbiakban: Szt.) 150. § (1) és (2) bekezdése szerinti feladatok ellátásában költségvetési szervnél szerzett legalább 5 éves igazolt szakmai gyakorlattal, valamint mérlegképes könyvelői szakképesítéssel vagy a felsőoktatásban szerzett gazdasági szakképzettséggel kell rendelkeznie

        A gazdasági vezetőnek szerepelnie kell az Szt. 151. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban, valamint rendelkeznie kell a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel (igazolvánnyal)

        Magasabb vezetői megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető

        Vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        gazdasági vezető, belső ellenőri, érvényesítői, pénzügyi ellenjegyző, vagy a Szt. 150. § (1) és (2) bekezdése szerinti feladatok ellátásában költségvetési szervnél szerzett legalább 5 éves igazolt szakmai gyakorlat, valamint mérlegképes könyvelői szakképesítés vagy a felsőoktatásban szerzett gazdasági szakképzettség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        a pályázó fényképpel ellátott részletes szakmai és személyes önéletrajzát,

        a pályázó arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, a pályázat elbírálásában részt vevők azt megismerhetik

        a pályázó arról szóló nyilatkozatát, hogy a megbízás elnyerése esetén eleget tesz vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének

        a pályázó arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázat nyilvános vagy zárt ülésen történő tárgyalását kéri

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2017. március 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 14.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Komló Város Önkormányzat címére történő megküldésével (7300 Komló, Városház tér 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 5991/2016. , valamint a beosztás megnevezését: gazdasági vezető.         Postai úton, a pályázatnak a Komló Város Önkormányzat címére történő megküldésével (7300 Komló, Városház tér 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 5991/2016., valamint a munkakör megnevezését: gazdasági vezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatról a szakmai munkacsoport előtti meghallgatást követően Komló Város Önkormányzat képviselő-testülete dönt a pályázati határidő lejártát követő első rendes ülése alkalmával.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. február 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.komlo.hu - 2016. november 17.

        az önkormányzat székhelyén helyben szokásos módon - 2016. november 22.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 14.

ID: 2813149   Megjelentetés dátuma: 2016.11.15.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.