Könyvtáros

Komló Város Önkormányzat József Attila Városi Könyvtár és Muzeális Gyüjtemény

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Komló Város Önkormányzat József Attila Városi Könyvtár és Muzeális Gyüjtemény

könyvtáros

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Baranya megye, 7300 Komló, Városház tér 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Gyermekkönyvtári olvasószolgálati feladatok ellátása. Gyermekkönyvtári állomány gondozása, állománygyarapításban való részvétel. Könyvtári és közművelődési rendezvények, foglalkozások szervezése, lebonyolítása. A gyermek részleghez kapcsolódó kommunikációs tevékenység, kapcsolattartás. A könyvtárhoz kapcsolódó adminisztratív feladatok ellátása, pályázatok megvalósításában való aktív részvétel.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, könyvtáros vagy főiskolai végzettség és könyvtáros asszisztens vagy segédkönyvtáros OKJ szakképesítés,

        Könyvtárosi, közművelődési - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        B kategóriás jogosítvány,

        Büntetlen előélet

        Magyar állampolgárság, egészségügyi alkalmasság, magyar nyelvtudás.

        Cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Angol nyelvből középfokú B típusú általános nyelvvizsga,

        Német nyelvből középfokú B típusú általános nyelvvizsga,

        ECDL

        Pályázatírás és megvalósítás terén szerzett gyakorlat

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű Kommunikációs készség,

        Kiváló szintű Felelősségteljes, precíz, önálló munkavégzési képesség,

        Nagyfokú munkabírás, terhelhetőség,

        Együttműködési készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz

        Iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata

        3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

        Motivációs levél

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak a pályázattal összefüggő kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. május 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. május 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Steinerbrunner Győzőné nyújt, a 06-72-481-071 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Komló Város Önkormányzat József Attila Városi Könyvtár és Muzeális Gyüjtemény címére történő megküldésével (7300 Komló, Városház tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: K-17/2017 , valamint a munkakör megnevezését: könyvtáros.         Postai úton, a pályázatnak a Komló Város Önkormányzat József Attila Városi Könyvtár és Muzeális Gyüjtemény címére történő megküldésével (7300 Komló, Városház tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: K-17/2017, valamint a munkakör megnevezését: könyvtáros.

        Személyesen: Komló Város Önkormányzat József Attila Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény, Baranya megye, 7300 Komló, Városház tér 1. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. május 15.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. április 15.

ID: 3017491   Megjelentetés dátuma: 2017.04.16.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.