Óvodavezető

Komárom Város Önkormányzata

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Komáromi Csillag Óvoda

óvodavezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2016. 12. 16-tól 2021. 12. 15-ig szól.

A munkavégzés helye:

Komárom-Esztergom megye, 2900 Komárom, Csillag lakótelep 14.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény szakszerű, jogszerű működésének biztosítása, szakmai munkájának irányítása, képviselete, az intézmény alkalmazottai felett a munkáltatói jogkör gyakorlása, a pénzeszközökkel való ésszerű, célszerű, takarékos gazdálkodás.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, óvodapedagógus,

        Óvodapedagógusi tevékenység során szerzett - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A szakmai gyakorlatot igazoló részletes szakmai önéletrajz, az intézmény vezetésére vonatkozó, szakmai elképzeléseket tartalmazó program, a felsőfokú végzettséget igazoló okmányok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, a pályázó nyilatkozata, melyben hozzájárul személyes adatainak kezeléséhez.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2016. december 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 26.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Thoma Béla nyújt, a 34/541-306 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Komárom Város Önkormányzata címére történő megküldésével (2900 Komárom, Szabadság tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 8221/2016. , valamint a beosztás megnevezését: óvodavezető.         Postai úton, a pályázatnak a Komárom Város Önkormányzata címére történő megküldésével (2900 Komárom, Szabadság tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 8221/2016., valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető.

        Személyesen: Dr. Molnár Attila polgármester, Komárom-Esztergom megye, 2900 Komárom, Szabadság tér 1. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Komárom város honlapja - 2016. szeptember 27.

        Komáromi Városi Televízió képújságja - 2016. szeptember 27.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. szeptember 26.

ID: 2739690   Megjelentetés dátuma: 2016.09.27.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.