Számviteli csoportvezető

Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság
Gazdasági Igazgatóság, Közgazdasági Osztály

számviteli csoportvezető

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Komárom-Esztergom megye, 2800 Tatabánya, Komáromi utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A munkakör magában foglalja a főkönyvi könyvelői feladatok ellátását, a számviteli csoporton belüli folyamatok megszervezését, irányítását, ellenőrzését, felügyeletét, kapcsolattartást a középirányító szervvel. -
Adó és számviteli jogszabályok ismerete, nyomon követése, alkalmazása -
A munkakör betöltője elkészíti és benyújtja az éves költségvetési beszámolót, a negyedéves mérlegjelentéseket és az időszaki költségvetési jelentéseket, valamint közreműködik a költségvetési tervezésben. -
Elkészíti a havi adó és ÁFA bevallásokat. - Az adóval kapcsolatos főkönyv és adófolyószámla egyeztetést. - Elkészíti a számviteli szabályzatok aktualizálását. - A munkakörhöz tartozik a költségvetési előirányzatok, valamint a kötelezettségvállalások kezelése, naprakész analitikus nyilvántartások ellenőrzése. - Rendszeres és időszakos jelentések elkészítése, a felügyeleti szerv felé küldött jelentések előkészítésében való közreműködés. - A Rendőr-főkapitányság eszköz és készlet nyilvántartás feladataiban való közreműködés, továbbá a napi rendszerességgel egyeztetés a többi szervezeti egység vezetőjével.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) munkáltatói döntésen alapuló illetményrész meghatározásánál a munkáltatóval történt megállapodás rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Felsőfokú képesítés, mérlegképes könyvelői végzettség (államháztartási szakon),

        magyar állampolgárság, büntetlen előélet, egészségi alkalmasság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Főiskola, pénzügyi-számviteli szakirány,

        tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű Számviteli/pénzügyi szoftverismeret,

        FORRÁS SQL Integrált ügyviteli rendszer ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        • Fényképes szakmai önéletrajz • Iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata • Motivációs levél • A pályázó nyilatkozata arról, hogy büntetlen előéletű • A pályázó nyilatkozata arról, hogy pályázati anyagát az elbírálásban résztvevők megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. február 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 23.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság címére történő megküldésével (2800 Tatabánya, Komáromi utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 11000-101/270/2016.s , valamint a munkakör megnevezését: számviteli csoportvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság címére történő megküldésével (2800 Tatabánya, Komáromi utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 11000-101/270/2016.s, valamint a munkakör megnevezését: számviteli csoportvezető.

        Személyesen: Nahalkóné Varga Anita r. alezredes Humánigazgatási Szolgálat vezetője, Komárom-Esztergom megye, 2800 Tatabánya, Komáromi utca 2. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. január 6.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.police.hu - 2016. november 24.

        w2.komarom.police.hu - 2016. november 24.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Érdeklődni lehet: - szakmai kérdésekben: Buzonics Ferenc r. ezredes, gazdasági rendőrfőkapitány-helyettesnél (tel.: 34/517-777/25-96-es mellék)
- személyügyi kérdésekben: Solymos Mónika kiemelt főelőadónál (tel.: 34/517-777/24-24 mellék)

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 24.

ID: 2827769   Megjelentetés dátuma: 2016.11.25.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.