Jogi segítségnyújtási szakügyintéző

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal
Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Igazságügyi Osztály

jogi segítségnyújtási szakügyintéző

munkakör betöltésére.

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Komárom-Esztergom megye, 2800 Tatabánya, Bárdos László utca 2.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. számú melléklet 10. pont: igazságügyi feladatkör az I. besorolási osztályban.

Ellátandó feladatok:

• Az ügyrendben meghatározott ügyfélfogadási időben ügyfélfogadás tartása;
• Jogi segítségnyújtási ügyekben az ügyfelek tájékoztatása a támogatásról, a támogatás engedélyezésének, felülvizsgálatának, megvonásának és visszatérítésének feltételeiről, valamint a jogi segítők személyéről és elérhetőségükről;
• A jogszabályban megállapított határidőn belül döntés-előkészítés a támogatás engedélyezéséről és annak mértékéről, illetve a kérelem elutasításáról; • Jogi segítségnyújtási ügyekben az ügyfelek részére szükség esetén hatásköri-, illetékességi útmutatás nyújtása, továbbá rövid tájékoztatás nyújtása az egyszerű megítélésű ügyekben felmerült jogi kérdésekben.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Jogi tanácsadással kapcsolatos ügyfélszolgálati feladatok ellátása, a jogi segítségnyújtással kapcsolatos elsőfokú hatósági feladatkörök ellátása

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , a(z) a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        A Kttv. 39. § (1) bekezdés szerinti kizáró okok hiánya.

        A szakképesítéssel kapcsolatos előírásoknak megfelelő felsőfokú végzettség (felsőoktatásban szerzett szakképzettség és jogi, igazságügyi felsőfokú szakképesítés)

        6 hónapos próbaidő kikötésének vállalása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        jogi egyetemi végzettség,

        számítógépes felhasználói ismeretek,

        "B" kategóriás vezetői engedély,

        Közigazgatási szakmai gyakorlat,

        közigazgatási és/vagy jogi szakvizsga.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        • A 45/2012.(III.20.) számú Korm.rendelet 1. számú melléklete szerinti részletes fényképes szakmai önéletrajz,

        • Iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvvizsgát igazoló okiratok fénymásolata,

        • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy annak igényléséről szóló igazolás, amely tanúsítja, hogy a pályázó nem áll a foglalkoztatása gyakorlásától eltiltás hatálya alatt,

        • Adatkezelési nyilatkozat a pályázati anyagban szereplő személyi adatok pályázati eljárással összefüggő kezeléséről.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 5.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Gulyás Renáta a Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály főosztályvezetője nyújt, a a gulyas.renata@komarom.gov.hu-n és a 34/512-792 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal címére történő megküldésével (2801 Tatabánya, Pf.: 128 . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KEB/12/1230-1/2016 , valamint a munkakör megnevezését: jogi segítségnyújtási szakügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal címére történő megküldésével (2800 Tatabánya, Bárdos László utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KEB/12/1230-1/2016 , valamint a munkakör megnevezését: jogi segítségnyújtási szakügyintéző.

        Személyesen: Dr. Gulyás Renáta főosztályvezető asszonynál, Komárom-Esztergom megye, 2800 Tatabánya, Bárdos László utca 2. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal vezetője bírálja el.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.kormányhivatal.hu - 2016. november 25.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő pályázó hiányában a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa, és 30 napon belül új pályázatot írjon ki.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 25.

ID: 2828291   Megjelentetés dátuma: 2016.11.26.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.