Békéltető Testületi tag/elnök

Komárom-Esztergom Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

A munkavégzés helye
Tatabánya, Komárom-Esztergom Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, Fő tér
Munkaidő
diák és időszakos munka
A munkába lépés időpontja
2020. január 1-jétől

Munkahelyi információk

Feladatkör, kompetenciák és felelősség

Ellátandó feladatok:

A békéltető testületek a fogyasztók és a vállalkozások közötti fogyasztói jogviták ingyenes, gyors rendezésének lehetőségét kínálják, mindezt a felek számára egyszerű, érthető eljárási szabályok révén.
A békéltető testületi tag feladata
- a személyes meghallgatáshoz kapcsolódóan felkészülés a rendelkezésre álló iratanyagok alapján a meghallgatásra,
- a személyes meghallgatáson eljáró tanács tagként történő részvétel,
- az eljáró tanács elnökeként a személyes meghallgatás vezetése és a meghozott döntés írásba foglalása.
A békéltető testület elnökének feladata
- a testületi munka szervezése,
- a tárgyalások kitűzése,
- szakmai feladatok összehangolása,
- kommunikáció,
- a testületi feladatok menedzselése,
- szakmai és pénzügyi beszámolók elkészítése,
- országos szakmai üléseken történő részvétel.

Egyéb béren kívüli juttatások

Illetmény és juttatások:

A békéltető testületi tagsági feladat ellátására vonatkozó pályázat szabályairól és a békéltető testületi tagok díjazásáról, valamint az online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén eljáró békéltető testület kijelöléséről szóló 26/2019. (VIII. 26.) ITM rendelet az irányadó.

Információk a kiválasztási folyamatról

Pályázati feltételek:
● magyar állampolgárság
● cselekvőképesség
● büntetlen előélet
● felsőfokú végzettség
● legalább 2 éves szakmai gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
A pályázat részeként benyújtandó valamely irat, igazolás vagy nyilatkozat benyújtásának elmaradása esetén a pályázat érvénytelen, hiánypótlásra nincs lehetőség.
● szakmai önéletrajz, amelyben a pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy kiválasztása esetén a fogyasztói oldal képviselője, a vállalkozói oldal képviselője, vagy semleges fél kíván lenni a békéltető testületben,
● ezen túl a pályázónak önéletrajzában nyilatkozni kell arról, hogy kíván-e elnökjelölt is lenni;
● a pályázó felsőfokú iskolai végzettségéről szóló okirat vagy annak másolata, továbbá a legalább kétéves szakmai gyakorlatot igazoló okiratot vagy annak másolata,
● hatósági erkölcsi bizonyítvány kiadása iránti eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj megfizetésének igazolását, vagy ha rendelkezésre áll érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány, akkor annak csatolása, olyan speciális hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely igazolja, hogy a pályázó büntetlen előéletű, valamint nem állnak fenn vele szemben a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 22. § (2) bekezdés c) és d) pontjában meghatározott kizáró okok.

● az Országos Bírósági Hivatal (a továbbiakban: OBH) adatszolgáltatását arról, hogy a pályázó nem áll cselekvőképességét kizáró vagy korlátozó gondnokság hatálya alatt, részletes tájékoztatás https://birosag.hu/gondnokoltak-es-elozetes-jognyilatkozatok hivatkozáson érhető el, Kérjük, hogy lehetőség szerint ezen adatszolgáltatást ügyfélkapun szíveskedjenek bekérni az OBH-tól.
● nyilatkozat arról, hogy a pályázat anyagában szereplő személyi adatainak, a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, megismeréséhez hozzájárul

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. október 7.

A pályázatok benyújtásának módja:
A pályázatot a csatolandó iratokkal együtt a Komárom-Esztergom Megyei Kereskedelmi és Iparkamara épületében (2800 Tatabánya, Fő tér 36. )lehet személyesen vagy postai úton, zárt borítékban vagy elektronikus úton a [email protected] e-mail címre benyújtani.

A munkavállalóval kapcsolatos elvárások

A pozíció betöltésére alkalmas végzettséggel rendelkező pályázók

főiskolai végzettség
egyetemi végzettség

Beszélt nyelvek

Angol nyelv - Alapszint (A2)

Szakmai tapasztalat években

2

Készségek és személyes tulajdonságok

Elvárt kompetenciák:
● megbízhatóság, felelősségvállalás, problémamegoldó- és önálló munkavégzési képesség, együttműködési és konfliktuskezelési képesség, hivatástudat, pontosság, szóbeli és írásbeli kifejezőkészség, tárgyalóképesség, jó kommunikációs ismeretek, felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek

Hirdető cég

A cég rövid jellemzése

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztó és a vállalkozás közötti, a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy bírósági eljáráson kívüli rendezése: e célból egyezség létrehozásának megkísérlése, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntés hozatala a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében.

A cég címe

Komárom-Esztergom Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
Fő tér 36
2800 Tatabánya
https://www.kemkik.hu
ID: 3755272  Megjelentetés dátuma: 2019.09.05.