Békéltető Testületi tag/elnök

Komárom-Esztergom Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

A munkavégzés helye
Tatabánya, Komárom-Esztergom Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, Fő tér
Munkaidő
megállapodás alapján (időszakos munka)
A munkába lépés időpontja
2020. január 1-jétől

Munkahelyi információk

Feladatkör, kompetenciák és felelősség

Ellátandó feladatok:

A békéltető testületek a fogyasztók és a vállalkozások közötti fogyasztói jogviták ingyenes, gyors rendezésének lehetőségét kínálják, mindezt a felek számára egyszerű, érthető eljárási szabályok révén.
A békéltető testületi tag feladata
- a személyes meghallgatáshoz kapcsolódóan felkészülés a rendelkezésre álló iratanyagok alapján a meghallgatásra,
- a személyes meghallgatáson eljáró tanács tagként történő részvétel,
- az eljáró tanács elnökeként a személyes meghallgatás vezetése és a meghozott döntés írásba foglalása.
A békéltető testület elnökének feladata
- a testületi munka szervezése,
- a tárgyalások kitűzése,
- szakmai feladatok összehangolása,
- kommunikáció,
- a testületi feladatok menedzselése,
- szakmai és pénzügyi beszámolók elkészítése,
- országos szakmai üléseken történő részvétel.

Egyéb béren kívüli juttatások

Illetmény és juttatások:

A békéltető testületi tagsági feladat ellátására vonatkozó pályázat szabályairól és a békéltető testületi tagok díjazásáról, valamint az online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén eljáró békéltető testület kijelöléséről szóló 26/2019. (VIII. 26.) ITM rendelet az irányadó.

Információk a kiválasztási folyamatról

Pályázati feltételek:
● magyar állampolgárság
● cselekvőképesség
● büntetlen előélet
● felsőfokú végzettség
● legalább 2 éves szakmai gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
A pályázat részeként benyújtandó valamely irat, igazolás vagy nyilatkozat benyújtásának elmaradása esetén a pályázat érvénytelen, hiánypótlásra nincs lehetőség.
● szakmai önéletrajz, amelyben a pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy kiválasztása esetén a fogyasztói oldal képviselője, a vállalkozói oldal képviselője, vagy semleges fél kíván lenni a békéltető testületben,
● ezen túl a pályázónak önéletrajzában nyilatkozni kell arról, hogy kíván-e elnökjelölt is lenni;
● a pályázó felsőfokú iskolai végzettségéről szóló okirat vagy annak másolata, továbbá a legalább kétéves szakmai gyakorlatot igazoló okiratot vagy annak másolata,
● hatósági erkölcsi bizonyítvány kiadása iránti eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj megfizetésének igazolását, vagy ha rendelkezésre áll érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány, akkor annak csatolása,
● az Országos Bírósági Hivatal (a továbbiakban: OBH) adatszolgáltatását arról, hogy a pályázó nem áll cselekvőképességét kizáró vagy korlátozó gondnokság hatálya alatt, részletes tájékoztatás https://birosag.hu/gondnokoltak-es-elozetes-jognyilatkozatok hivatkozáson érhető el, Kérjük, hogy lehetőség szerint ezen adatszolgáltatást ügyfélkapun szíveskedjenek bekérni az OBH-tól.
● nyilatkozat arról, hogy a pályázat anyagában szereplő személyi adatainak, a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, megismeréséhez hozzájárul

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. október 7.

A pályázatok benyújtásának módja:
A pályázatot a csatolandó iratokkal együtt a Komárom-Esztergom Megyei Kereskedelmi és Iparkamara épületében (2800 Tatabánya, Fő tér 36. )lehet személyesen vagy postai úton, zárt borítékban vagy elektronikus úton a [email protected] e-mail címre benyújtani.

A munkavállalóval kapcsolatos elvárások

A pozíció betöltésére alkalmas végzettséggel rendelkező pályázók

főiskolai végzettség
egyetemi végzettség

Beszélt nyelvek

Angol nyelv - Alapszint (A2)

Szakmai tapasztalat években

2

Készségek és személyes tulajdonságok

Elvárt kompetenciák:
● megbízhatóság, felelősségvállalás, problémamegoldó- és önálló munkavégzési képesség, együttműködési és konfliktuskezelési képesség, hivatástudat, pontosság, szóbeli és írásbeli kifejezőkészség, tárgyalóképesség, jó kommunikációs ismeretek, felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek

Hirdető cég

A cég rövid jellemzése

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztó és a vállalkozás közötti, a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy bírósági eljáráson kívüli rendezése: e célból egyezség létrehozásának megkísérlése, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntés hozatala a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében.

A cég címe

Komárom-Esztergom Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
Fő tér 36
2800 Tatabánya
https://www.kemkik.hu

Kapcsolat

Kapcsolattartó személy: Papeschné Sárosi Szilvia
Tel.: +36302011877
E-mail: Küldje el önéletrajzát
ID: 3755272   Megjelentetés dátuma: 2019.09.05.