Portás

Kollégiumok Gazdasági Szervezete - Budapest

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Kollégiumok Gazdasági Szervezete - Budapest

Portás

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1149 Budapest, Mogyoródi út .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Kollégiumok Gazdasági Szervezete által működtetett intézményben 12 órás váltott műszakban portás feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        8 Általános,

        Büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Önéletrajz

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 3.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Kollégiumok Gazdasági Szervezete - Budapest címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/00654-0000/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Portás.         Postai úton, a pályázatnak a Kollégiumok Gazdasági Szervezete - Budapest címére történő megküldésével (1149 Budapest, Mogyoródi út 21. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/00654-0000/2016, valamint a munkakör megnevezését: Portás.

        Elektronikus úton Gedra Bernadett részére a titkarsag.kollegiumigsz@gsz.budapest.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 6.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 18.

ID: 2818558   Megjelentetés dátuma: 2016.11.19.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.