Fűtő - karbantartó

Kollégiumok Gazdasági Szervezete - Budapest

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Kollégiumok Gazdasági Szervezete - Budapest

Fűtő - karbantartó

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1141 Budapest, Mogyoródi út 128.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Folyamatos műszakban a kollégium egész területén biztosítja a meleg vizet, fűtési idényben üzemelteti a kazánokat. Felelős a kazánok üzemzavarmentes állapotáért, a termelt meleg víz mennyiség mindenkori biztosításáért. Alap munkafeladata az épület és a környékének műszaki rendben tartása, munkavégzésével az állag és a vagyon megóvása, továbbá a zavartalan működtetés biztosítása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Szakmunkásképző intézet, Kisteljesítményű kazánfűtő,

        Kisteljesítményű kazánfűtő - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

        Büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Önéletrajz

        Végzettséget igazoló dokumentumok másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 31.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Kollégiumok Gazdasági Szervezete - Budapest címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/00579-0000/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Fűtő - karbantartó.         Postai úton, a pályázatnak a Kollégiumok Gazdasági Szervezete - Budapest címére történő megküldésével (1149 Budapest, Mogyoródi út 21. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/00579-0000/2016, valamint a munkakör megnevezését: Fűtő - karbantartó.

        Elektronikus úton Gedra Bernadett részére a titkarsag.kollegiumigsz@gsz.budapest.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 3.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 3.

ID: 2750212   Megjelentetés dátuma: 2016.10.04.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.