Pedagógiai asszisztens

KLIK 083007 Hosszúpályi Irinyi József Általános Iskola

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Hosszúpályi Irinyi József Általános Iskola

pedagógiai asszisztens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4274 Hosszúpályi, Szabadság tér 30.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Pedagógiai munka segítése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Középiskola/gimnázium,

§         büntetlen előélet

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2013. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. július 23.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kiss Csaba nyújt, a 20/951-4229 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a KLIK 083007 Hosszúpályi Irinyi József Általános Iskola címére történő megküldésével (4274 Hosszúpályi, Szabadság tér 30. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 110/2013 , valamint a munkakör megnevezését: pedagógiai asszisztens. §         Postai úton, a pályázatnak a KLIK 083007 Hosszúpályi Irinyi József Általános Iskola címére történő megküldésével (4274 Hosszúpályi, Szabadság tér 30. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 110/2013, valamint a munkakör megnevezését: pedagógiai asszisztens.

§         Elektronikus úton Kiss Csaba részére a irinyiiskola@freemail.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

§         Személyesen: Kiss Csaba, Hajdú-Bihar megye, 4274 Hosszúpályi, Szabadság tér 30. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2013. július 31.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2013. július 8.

ID: 1520391   Megjelentetés dátuma: 2013.07.08.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.