Magyar nyelv és irodalom szakos tanár

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Zirci Tankerülete

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Zirci Tankerülete

magyar nyelv és irodalom szakos tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2016. november 01. - 2019. november 30 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8415 Nagyesztergár, Radnóti Miklós utca 41.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Oktató-nevelő munka. Az Ányos Pál Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola Pedagógiai Programjában foglalt feladatok ellátása. A munkavégzés helye az egyes tanévek tantárgyfelosztásainak alapján a Zirci Tankerület által fenntartott oktatási intézmények tekintetében változhat.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Kormányrendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, magyar nyelv és irodalom szakos tanár,

        magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Főiskola, német nyelv tanár,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, végzettséget igazoló okiratok másolata, szakmai önéletrajz

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. november 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Molnárné Dunai Gabriella nyújt, a 06-88/585-270 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Zirci Tankerülete címére történő megküldésével (8415 Nagyesztergár, Radnóti Miklós utca 41. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/179/499-2/2016 , valamint a munkakör megnevezését: magyar nyelv és irodalom szakos tanár.         Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Zirci Tankerülete címére történő megküldésével (8420 Zirc, Rákóczi tér 15/B. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/179/499-2/2016, valamint a munkakör megnevezését: magyar nyelv és irodalom szakos tanár.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 27.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 7.

ID: 2757513   Megjelentetés dátuma: 2016.10.08.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.