Testnevelés-bármely szakos tanár

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Záhonyi Tankerülete

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Mándoki Általános Iskola

testnevelés-bármely szakos tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4644 Mándok, Szent István tér 2-3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Testnevelés és a végzettségnek megfelelő tantárgy oktatása, sporttal kapcsolatos egyéb feladatok ellátása a munkaköri leírás szerint.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) 326/2013. (VIII.30.) Korm.r. és a "Nemzeti köznevelésről" szóló 2011. évi CXC. tv. rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, testnevelés-bármely szak,

        Magyar állampolgárság

        Cselekvőképesség

        Büntetlen előélet és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz

        Az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata

        90 napnál nem régebbi eredeti hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan büntető eljárás hatálya, valamint foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a személyes adatainak a pályázattal összefüggő kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 5.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Makai Áron intézményvezető nyújt, a 45/535-000 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Záhonyi Tankerülete címére történő megküldésével (4625 Záhony, Európa tér 20. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/156/69-32/2016 , valamint a munkakör megnevezését: testnevelés-bármely szakos tanár.         Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Záhonyi Tankerülete címére történő megküldésével (4625 Záhony, Európa tér 20. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/156/69-32/2016, valamint a munkakör megnevezését: testnevelés-bármely szakos tanár.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályáztatási folyamatot felfüggessze, megszakítsa vagy eredménytelennek nyilvánítsa bármiféle jog és/vagy anyagi következmény nélkül. Az eljárás indoklás nélküli eredménytelenné nyilvánítása esetén a Pályázó kárigényt semmilyen jogcímen nem érvényesíthet.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 6.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot írásban, zárt borítékban kérjük megküldeni a KLIK Záhonyi Tankerülete (4625 Záhony, Európa tér 20.) címére. A borítékra írják rá: "PÁLYÁZAT - Mándoki Általános Iskola testnevelés-bármely szakos tanár munkakör".

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 18.

ID: 2818519   Megjelentetés dátuma: 2016.11.19.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.