Kollégiumi nevelőtanár

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ XIII-XIV. Tankerülete

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Budapesti Egyesített Középiskolai Kollégium

KOLLÉGIUMI NEVELŐTANÁR

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1149 Budapest, Mogyoródi út 19.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A kollégiumban nevelőtanári feladatok ellátása munkaköri leírás alapján. Éjszakai, illetve hétvégi ügyelet, valamint csoportvezetői feladatok ellátása fiúknál.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, tanári képesítés,

        Közoktatási, köznevelési intézményben szerzett - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        5 év feletti közoktatásban, köznevelésben szerzett szakmai tapasztalat; matematika vagy könyvtár, vagy angol, vagy spanyol, vagy olasz nyelv szak

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű empátia, tolerancia, kompromisszumkészség, problémamegoldó és konfliktuskezelő képesség,

Előnyt jelentő kompetenciák:

        Gyermekszeretet, precíz munkavégzés, szakmai rátermettség, együttműködés a kollégákkal, nyitottság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz, szakirányú végzettségeket igazoló dokumentumok másolatai, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (alkalmazás esetén)

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. november 7. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 23.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ XIII-XIV. Tankerülete címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 20161004 , valamint a munkakör megnevezését: KOLLÉGIUMI NEVELŐTANÁR.         Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ XIII-XIV. Tankerülete címére történő megküldésével (1051 Budapest, Nádor utca 32. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 20161004, valamint a munkakör megnevezését: KOLLÉGIUMI NEVELŐTANÁR.

        Elektronikus úton Virágh Krisztina intézményvezető részére részére a titkarsag.kollegium@gmail.com E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 27.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 8.

ID: 2757800   Megjelentetés dátuma: 2016.10.09.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.