Iskolatitkár

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Veszprémi Tankerülete

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Veszprémi Zeneművészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola

iskolatitkár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8200 Veszprém, Megyeház tér 5.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az iskolai adminisztráció ellátása az iskolavezetés adminisztratív támogatása az iskolai rendezvények szervezésében való közreműködés, tanulói adatok kezelése, nyilvántartása (KIR rendszer).

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középiskola/gimnázium,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Cselekvőképesség

        Büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        azonos területen szerzett szakmai tasztalat,

        KIRA rendszer ismerete

Elvárt kompetenciák:

        rugalmasság, jó kommunikációs képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        fényképes szakmai önéletrajz és motivációs levél

        végzettséget igazoló okiratok másolata

        90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a Kjt. 20. § (1) bekezdés valamint a (2d) és (2e) pontjában meghatározottak igazolására.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Molnár Péter, intézményvezető nyújt, a 06-88/566-790 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Veszprémi Tankerülete címére történő megküldésével (8200 Veszprém, Megyeház tér 5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/177/41-43/2016 , valamint a munkakör megnevezését: iskolatitkár .         Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Veszprémi Tankerülete címére történő megküldésével (8200 Veszprém, Szabadság tér 15. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/177/41-43/2016, valamint a munkakör megnevezését: iskolatitkár .

        Elektronikus úton Molnár Péter, intézményvezető részére a ig@dez.sulinet.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat elbírálása a beküldött pályázati anyag alapján történik, de személyes elbeszélgetésre is sor kerülhet az intézményvezető döntése alapján. Az érvényes erkölcsi bizonyítvány bemutatása a közalkalmazotti jogviszony létesítésének feltétele. A pályázatban való részvételhez régebbi is dokumentum is elegendő, de hiánya sem kizáró tényező.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 19.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályáztatási folyamatot felfüggessze, megszakítsa, vagy eredménytelennek nyilvánítsa bármiféle jog és/vagy anyagi következmény nélkül. Az eljárás indoklás nélküli eredménytelenné nyilvánítása esetén a Pályázó kárigényt semmilyen jogcímen nem érvényesíthet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 28.

ID: 2831808   Megjelentetés dátuma: 2016.11.29.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.