Matematika-kémia tanár

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Veszprémi Tankerülete

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola

matematika-kémia tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2017.01.23.-2017.06.21. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8420 Zirc, Rákóczi tér 3-5.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Matematika és kémia tantárgyak tanítása 5-8. évfolyamon

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) kormány rendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, matematika-kémia szakos tanár,

        magyar állampolgárság

        büntetlen előélet

        cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz és motivációs levél

        az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettséget igazoló okiratok másolata

        három hónapnál nem régebbi teljeskörű erkölcsi bizonyítvány, vagy az igénylését bizonyító tértivevény, ajánlott szelvény másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. január 23. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Lingl Zoltán intézményvezető nyújt, a 06-88/583-690 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Veszprémi Tankerülete címére történő megküldésével (8420 Zirc, Rákóczi tér 3-5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 337/2016 , valamint a munkakör megnevezését: matematika-kémia tanár.         Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Veszprémi Tankerülete címére történő megküldésével (8200 Veszprém, Szabadság tér 15. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 337/2016, valamint a munkakör megnevezését: matematika-kémia tanár.

vagy

        Elektronikus úton Linlg Zoltán intézményvezető részére a reguly@reguly.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Lingl Zoltán intézményvezető, Veszprém megye, 8420 Zirc, Rákóczi tér 3-5. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A kinevezést a tankerületi igazgató adja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 20.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályáztatási folyamatot felfüggessze, megszakítsa, vagy eredménytelennek nyilvánítsa bármiféle jog és/vagy anyagi következmény nélkül. Az eljárás indoklás nélküli eredménytelenné nyilvánítása esetén a Pályázó kárigényt semmilyen jogcímen nem érvényesíthet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 25.

ID: 2828140   Megjelentetés dátuma: 2016.11.26.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.