Rendszergazda

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Veszprémi Tankerülete

rendszergazda

munkakör betöltésére.

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8200 Veszprém, Szabadság tér 15.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

Korm. rendelet 3. sz. melléklet 54. pontja alapján informatikai és számítógépes feladatkör

Ellátandó feladatok:

hálózat építése és működtetése, számítógépek telepítése, javítása, felhasználói programok telepítése, beállítása, új informatikai struktúra kialakításának támogatása, informatika eszközbeszerzésekkel kapcsolatos pályázatok elbírálása, eszközbeszerzés, munkatársak informatikai támogatása

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

informatikai és számítógépes feladatkör

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola, vagy egyetem szintű informatikai végzettség,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        OKJ rendszergazda végzettség

        A 29/2012. Korm. rendelet 3. számú melléklet 54. pontjában felsorolt végzettségek

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata

        Szakmai önéletrajz a 45/2012. Korm. rendelet 1. sz. mellékletében foglalt tartalommal

        A pályázó által aláírt nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik

        három hónapnál nem régebbi teljeskörű erkölcsi bizonyítvány, vagy az igénylését bizonyító ajánlott szelvény, tértivevény másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. január 4. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 5.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Veszprémi Tankerülete címére történő megküldésével (8200 Veszprém, Szabadság tér 15. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/178/1450-1/2016 , valamint a munkakör megnevezését: rendszergazda.         Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Veszprémi Tankerülete címére történő megküldésével (8200 Veszprém, Szabadság tér 15. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/178/1450-1/2016, valamint a munkakör megnevezését: rendszergazda.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 12.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályáztatási folyamatot felfüggessze, megszakítsa, vagy eredménytelennek nyilvánítsa bármiféle jog és/vagy anyagi következmény nélkül. Az eljárás indoklás nélküli eredménytelenné nyilvánítása esetén a Pályázó kárigényt semmilyen jogcímen nem érvényesíthet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 21.

ID: 2822521   Megjelentetés dátuma: 2016.11.22.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.