Matematika-fizika szakos tanár

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Veszprémi Tankerülete

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Hriszto Botev Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola

matematika-fizika szakos tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű tartós táppénz –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8200 Veszprém, Botev utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Általános iskola felső tagozatán matematika és fizika tantárgyak tanítása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) pedagógusok elpmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) kormányrendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, matematika-fizika szakos tanár,

        Magyar állampolgárság

        Cselekvőképesség

        Büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz

        Motivációs levél

        Erkölcsi bizonyítvány

        Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okmányok másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 5.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Róka József Igazgató Úr nyújt, a 88/562-475 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Veszprémi Tankerülete címére történő megküldésével (8200 Veszprém, Botev utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 771/I-3/2016 , valamint a munkakör megnevezését: matematika-fizika szakos tanár.         Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Veszprémi Tankerülete címére történő megküldésével (8200 Veszprém, Szabadság tér 15. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 771/I-3/2016, valamint a munkakör megnevezését: matematika-fizika szakos tanár.

        Elektronikus úton Róka József Igazgató Úr részére a botev.iroda@gmail.com E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 8.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályáztatási folyamatot felfügessze, megszakítsa vagy eredménytelennek nyilvánítsa bármiféle jog és/vagy anyagi következmény nélkül. Az eljárás indkolás nélküli eredménytelenné nyilvánítása esetén a Pályázó kárigényt semmilyen jogcímen nem érvényesíthet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 19.

ID: 2818793   Megjelentetés dátuma: 2016.11.20.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.