Rendszergazda

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Veszprémi Tankerülete

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Lovassy László Gimnázium

rendszergazda

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8200 Veszprém, Cserhát ltp. 11.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény informatikai rendszerének üzemeltetése, karbantartása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Felsőfokú képesítés,

        gyakorlott szintű MS Windows 7,10 MS Windows Server ismerete

        rendszergazdai ismeretek

        gyakorlott szintű MS Office 2007, 2010, 2013, 2016 ismeretek

        gyakorlott router konfigurálás

        büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Sulixerver rendszergazdai ismeretek

Elvárt kompetenciák:

        önálló munkavégzés,

        jó kapcsolattartási és együttműködési készség pedagógusokkal és a középiskolás korosztállyal,

        jó szintű Linux és Windows operációs rendszer ismerete,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        önéletrajz

        iskolai végzettséget igazóló okiratok másolata

        nyilatkozat arról, hogy a pályázati elbírálásban résztvevők a pályázó adatait megismerhetik és kezelhetik

        három hónapnál nem régebbi teljeskörű erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. november 3. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 29.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Veszprémi Tankerülete címére történő megküldésével (8200 Veszprém, Cserhát ltp. 11. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3-31/3/2016 , valamint a munkakör megnevezését: rendszergazda.         Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Veszprémi Tankerülete címére történő megküldésével (8200 Veszprém, Szabadság tér 15. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3-31/3/2016, valamint a munkakör megnevezését: rendszergazda.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A kinevezést a tankerületi igazgató adja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 2.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Veszprém Megyei Napló

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Pálffy Zoltán intézményvezető-helyettes nyújt a palffyzoltan@mail.lovassy.hu e-mail címen.
A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályáztatási folyamatot felfüggessze, megszakítsa, vagy eredménytelennek nyilvánítsa bármiféle jog és/vagy anyagi következmény nélkül. Az eljárás indoklás nélküli eredménytelenné nyilvánítása esetén a Pályázó kárigényt semmilyen jogcímen nem érvényesíthet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 14.

ID: 2768264   Megjelentetés dátuma: 2016.10.15.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.