Történelem-ének vagy történelem-bármely szakos tanár

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Vásárosnaményi Tankerülete

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Tarpai Esze Tamás Általános Iskola

történelem-ének vagy történelem-bármely szakos tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4931 Tarpa, Kossuth utca 19/f.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A végzettségnek megfelelő tantárgyak tanítása, osztályfőnöki feladatok ellátása, az intézmény Pedagógiai Programjában foglaltak szerinti munkavégzés.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, történelem-ének vagy történelem-bármely szakos tanár,

        magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        végzettséget igazoló dokumentumok másolata, szakmai önéletrajz, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. január 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 12.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Trencsényi Miklós nyújt, a 45795212 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Vásárosnaményi Tankerülete címére történő megküldésével (4800 Vásárosnamény, Tamási Áron út 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 886-4/2016 , valamint a munkakör megnevezését: történelem-ének vagy történelem-bármely szakos tanár.         Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Vásárosnaményi Tankerülete címére történő megküldésével (4800 Vásárosnamény, Tamási Áron út 19/f. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 886-4/2016, valamint a munkakör megnevezését: történelem-ének vagy történelem-bármely szakos tanár.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati kiírás feltételeinek való megfelelés.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 16.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 14.

ID: 2812891   Megjelentetés dátuma: 2016.11.15.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.