Német nyevtanár

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Várpalotai Tankerülete

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

II. Rákóczi Ferenc Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola

Német nyevtanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2016. december 01-előreláthatólag 2017. január 31 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8182 Berhida , Ibolya út 4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Német nyelvtanári feladatok ellátása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) a(z) pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) kormány rendelkezései az irányadók rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, német nyelv - bármely szakos tanár ,

        Cselekvőképesség

        Büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz és motivációs levél

        Az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség , szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata

        90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a Kjt. 20. § (1) bekezdés valamint a (2d) és (2e) pontjában meghatározottak igazolására.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 29.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Benke Tamás, intézményvezető nyújt, a 88/586-560 vagy 88/586-561 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Várpalotai Tankerülete címére történő megküldésével (8182 Berhida, Ibolya út 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/177/41-41/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Német nyevtanár .         Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Várpalotai Tankerülete címére történő megküldésével (8100 Várpalota, Gárdonyi Géza utca 39. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/177/41-41/2016, valamint a munkakör megnevezését: Német nyevtanár .

vagy

        Elektronikus úton Benke Tamás, intézményvezető részére a rakocziferencperemarton@gmail.com E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Benke Tamás, intézményvezető , Veszprém megye, 8182 Berhida , Ibolya 4 . .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályáztatási folyamatot felfüggessze, megszakítsa, vagy eredménytelennek nyilvánítsa bármiféle jog és/vagy anyagi következmény nélkül. Az eljárás indoklás nélküli eredménytelenné nyilvánítása esetén a Pályázó kárigényt semmilyen jogcímen nem érvényesíthet.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 30.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 14.

ID: 2813057   Megjelentetés dátuma: 2016.11.15.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.