Takarító

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Tiszaújvárosi Tankerülete

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Tiszaújvárosi Széchenyi István Általános Iskola

takarító

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3580 Tiszaújváros, Deák Ferenc tér 16.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény helyiségeinek takarítása és berendezési tárgyainak tisztántartása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        8 Általános, 8 általános iskolai vagy szakmunkás képesítés,

        Magyar állampolgárság

        Büntetlen előélet

        Cselekvőképesség

Előnyt jelentő kompetenciák:

        megbízhatóság

        felelősségtudat

        terhelhetőség

        udvariasság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz

        Iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata

        Foglalkoztatás esetén 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (Kjt. 20. § 1-5 bek.)

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. január 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Farkas Tivadarné intézményvezető nyújt, a +36 49 542 198 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Tiszaújvárosi Tankerülete címére történő megküldésével (3580 Tiszaújváros, Kazinczy út 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/055/311-1/2016 , valamint a munkakör megnevezését: takarító.         Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Tiszaújvárosi Tankerülete címére történő megküldésével (3580 Tiszaújváros, Kazinczy út 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/055/311-1/2016, valamint a munkakör megnevezését: takarító.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 21.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkavégzés a megadott címen történik. Szükség esetén a dolgozó átirányítható munkavégzés céljából a tankerület bármely feladatellátási helyére.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 25.

ID: 2828138   Megjelentetés dátuma: 2016.11.26.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.