Személyügyi referens

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Tatabányai Tankerülete

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Tatabányai Tankerülete

személyügyi referens

munkakör betöltésére.

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Komárom-Esztergom megye, 2800 Tatabánya, Fő tér 4.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

3.sz. melléklet, 42. Foglalkoztatással kapcsolatos humánpolitikai, valamint munkaügyi feladatkör

Ellátandó feladatok:

Elkészíti a kormánytisztviselők jogviszonyt létesítő, módosító, megszüntető okiratait, továbbítja a KLIK Központ felé aláírásra, majd a Magyar Államkincstár felé ügyintézés céljából. Nyilvántartást vezet a kormánytisztviselők átsorolásáról, az esedékesség időpontjában elkészíti azokat. Számfejti a személyi kiadásokkal kapcsolatos költségeket (munkába járás). Elkészíti és vezeti a kormánytisztviselők szabadság nyilvántartását, havonta rögzíti a KIRA rendszerben. Kapcsolatot tart a MÁK-kal, rendszeresen megküldi a számfejtőnek a könyvelési bizonylatokat, illetményelőleg bizonylatokat, távolléti jelentést küld (szabadság, betegség). Kezeli, és naprakész állapotban tartja a tankerületi dolgozók személyi anyagát. Bérjegyzékeket nyomtat, és átadja a dolgozók számára. Ellátja a tankerülethez tartozó közfoglalkoztatottak személyi ügyeit, kapcsolatot tart a Munkaügyi Központtal. Elkészíti a tankerülethez tartozó köznevelési intézményekben foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszony létesítő, megszüntető okmányait, kinevezés módosításaikat, átsorolásaikat, értesítéseiket, jubileumi jutalmak dokumentumait.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A tankerületi kormánytisztviselőinek, valamint a tankerülethez tartozó köznevelési intézményekben dolgozó közalkalmazottak munkaviszonyával kapcsolatos munkaügyi iratok elkészítése. (Jogviszony létesítésével, módosításával, megszüntetésével kapcsolatos iratok, szerződések.) A személyi anyagok kezelése, az adatok KIRA rendszerben történő rögzítése. A munkaterületét szabályozó országos és helyi jogszabályok betartása, naprakész alkalmazása. A statisztikai jelentések, az ügykörét érintő beszámolók elkészítése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Felsőfokú képesítés, munkaügyi, személyzeti, társadalombiztosítási, emberi erőforrás gazdálkodási, szakmacsoportba tartozó szakképesítés,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        Büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt

        HR szakirányú - legalább 1-3 év szakmai tapasztalat -

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)

        Hat hónap próbaidő vállalása

        Közigazgatási alapvizsga teljesítése 1 éven belül

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Főiskola, személyügyi szervező szakképzettség

        B kategóriás vezetői engedély

        Közigazgatási szakvizsga

        Hasonló munkakörben szerzett szakmai tapasztalat (közszolgálati, közalkalmazotti személyzeti ügyintézés)

        Központosított illetményszámfejtési rendszer (KIRA) ismerete

Elvárt kompetenciák:

        bérszámfejtő, személyzeti programok felhasználói szintű ismerete,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A pályázó 45/2012. (III.20.) Korm.rendelet 8.§. alapján készített fényképes szakmai önéletrajza

        90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (a Kttv. 42.§. (1)-(3) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelel), vagy annak igénylését igazoló dokumentum

        A 29/2012. (III.7.) Korm.rendelet 3.sz. melléklet 42.pontjában meghatározott végzettséget, szakképzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata

        A pályázó nyilatkozata a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásához

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Herczeg Kornélia személyügyi referens nyújt, a 0634/795-230 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Tatabányai Tankerülete címére történő megküldésével (2800 Tatabánya, Fő tér 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/111/1259-1/2016 , valamint a munkakör megnevezését: személyügyi referens.         Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Tatabányai Tankerülete címére történő megküldésével (2800 Tatabánya, Fő tér 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/111/1259-1/2016, valamint a munkakör megnevezését: személyügyi referens.

vagy

        Elektronikus úton Dr. Herczeg Kornélia részére a kornelia.herczeg@klik.gov.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 31.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 7.

ID: 2757508   Megjelentetés dátuma: 2016.10.08.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.