Gyógypedagógus

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Tatabányai Tankerülete Komárom-Esztergom Megyei Pedagógiai Szakszolgálat

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Komárom-Esztergom Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Komáromi Tagintézménye

gyógypedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Komárom-Esztergom megye, 2900 Komárom, Klapka György út 10-12.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Szakértői bizottsági tevékenység keretében diagnosztikai feladatok ellátása, szakértői vélemények írása. Nevelési tanácsadás keretében fejlesztő foglalkozások vezetése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, oligofrénpedagógia szakos vagy tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos gyógypedagógia tanár, vagy logopédia vagy pszichopedagógia szakos gyógypedagógus vagy gyógypedagógiai tanár vagy terapeuta, gyógypedagógus tanulásban akadályozottak pedagógiája, vagy logopédia vagy pszichopedagógia szakirányon,

        Pedagógus szakvizsga megléte vagy annak hiányában a szakvizsga öt éven belüli megszerzése

        Büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Infokommunikációs tevékenységben való jártasság

        B kategóriás vezetői engedély

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképes szakmai önéletrajz

        Az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata

        90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. november 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Galba Katalin nyújt, a 0634/589-684 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Tatabányai Tankerülete Komárom-Esztergom Megyei Pedagógiai Szakszolgálat címére történő megküldésével (2800 Tatabánya, Fő tér 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/111/1269-2/2016 , valamint a munkakör megnevezését: gyógypedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Tatabányai Tankerülete Komárom-Esztergom Megyei Pedagógiai Szakszolgálat címére történő megküldésével (2800 Tatabánya, Fő tér. 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/111/1269-2/2016, valamint a munkakör megnevezését: gyógypedagógus.

vagy

        Elektronikus úton Galba Katalin főigazgató részére a kempsz@gmail.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Amennyiben a benyújtott pályázat megfelel a kiírás feltételeinek, személyes interjúra kerül sor.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 9.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot elektronikus úton kérjük megküldeni a KLIK Tatabányai Tankerületéhez is a zoltan.szaloczy@klik.gov.hu címre

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 8.

ID: 2757893   Megjelentetés dátuma: 2016.10.09.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.