Magyar nyelv és irodalom szakos tanár német, vagy földrajz, vagy ének, vagy tanító szakpárral

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Tatabányai Tankerülete Füzes Utcai Általános Iskola

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Füzes Utcai Általános Iskola

Magyar nyelv és irodalom szakos tanár német, vagy földrajz, vagy ének, vagy tanító szakpárral

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Komárom-Esztergom megye, 2800 Tatabánya, Füzes utca 38.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Magyar nyelv és irodalom tantárgy mellett német nyelv vagy földrajz vagy ének-zene vagy tanítói feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, vagy egyetemi végzettség, magyar nyelv és irodalom- német vagy földrajz vagy ének-zene vagy tanítói szakos tanári szakképzettség,

        büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Hátrányos helyzetű tanulók oktatása terén szerzett tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképes szakmai önéletrajz

        Az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata

        90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. november 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pintér Péter intézményvezető nyújt, a 0630/691-6788 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Tatabányai Tankerülete Füzes Utcai Általános Iskola címére történő megküldésével (2800 Tatabánya, Füzes utca 38. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/111/950-6/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Magyar nyelv és irodalom szakos tanár német, vagy földrajz, vagy ének, vagy tanító szakpárral.         Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Tatabányai Tankerülete Füzes Utcai Általános Iskola címére történő megküldésével (2800 Tatabánya, Fő tér. 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/111/950-6/2016, valamint a munkakör megnevezését: Magyar nyelv és irodalom szakos tanár német, vagy földrajz, vagy ének, vagy tanító szakpárral.

vagy

        Elektronikus úton Pintér Péter intézményvezető részére a fuzesutca@gmail.com E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Amennyiben a benyújtott pályázat megfelel a kiírás feltételeinek, személyes interjúra kerül sor.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 10.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot elektronikus úton kérjük megküldeni a KLIK Tatabányai Tankerületéhez is a zoltan.szaloczy@klik.gov.hu címre

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 15.

ID: 2768738   Megjelentetés dátuma: 2016.10.16.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.