Magyar nyelv és irodalom szakos tanár

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Tamási Tankerülete

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Dombóvári Belvárosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola

magyar nyelv és irodalom szakos tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2018. 06. 30 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 30 órás

A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7200 Dombóvár, Hunyadi tér 23.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

általános iskola felső tagozatán magyar nyelv és irodalom tantárgy tanítása, napközis és egyéb feladatok ellátása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, magyar nyelv és irodalom szakos tanár,

        magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        erkölcstan tanítására jogosító továbbképzésben szerzett végzettség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló oklevelek másolata, 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány másolata a büntetlen előélet igazolására, valamint arra, hogy nem áll foglalkozás eltiltás hatálya alatt

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 2.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szenyériné Szabolcska Julianna intézményvezető nyújt, a +36-20-378-25-33 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Tamási Tankerülete címére történő megküldésével (7090 Tamási, Szabadság utca 29. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/161/15-94/2016. , valamint a munkakör megnevezését: magyar nyelv és irodalom szakos tanár.         Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Tamási Tankerülete címére történő megküldésével (7090 Tamási, Szabadság utca 29. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/161/15-94/2016., valamint a munkakör megnevezését: magyar nyelv és irodalom szakos tanár.

és

        Elektronikus úton Dr. Szenyériné Szabolcska Julianna intézményvezető részére a szabolcska71@gmail.com E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

a szakmai önéletrajz és a benyújtott oklevelek alapján, személyes elbeszélgetést követően történik a bírálat

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 7.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A benyújtási határidő egyben beérkezési határidőt is jelent.
További információ a www. apok.hu honlapon található

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 16.

ID: 2769947   Megjelentetés dátuma: 2016.10.17.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.