Rajz szakos tanár

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szombathelyi Tankerülete

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Prinz Gyula Általános Iskola

rajz szakos tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 14 órás

A munkavégzés helye:

Vas megye, 9776 Püspökmolnári, Kossuth Lajos utca 91.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Rajz tantárgy tanítása és egyéb, a pedagógus munkakörbe tartozó feladat ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, rajz szakos tanár,

        magyar állampolgárság,

        büntetlen előélet,

        cselekvőképesség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz,

        végzettségeket, szakképesítéseket tanúsító dokumentumok másolata,

        nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez.

        nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához, harmadik személlyel közléséhez.

        90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        nyilatkozat arról, hogy foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. november 7. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Smolczer Tibor intézményvezető nyújt, a 06-94-579-004 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szombathelyi Tankerülete címére történő megküldésével (9700 Szombathely, Kossuth Lajos utca 11. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/168/3349/2016 , valamint a munkakör megnevezését: rajz szakos tanár.         Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szombathelyi Tankerülete címére történő megküldésével (9700 Szombathely, Kossuth Lajos utca 11. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/168/3349/2016, valamint a munkakör megnevezését: rajz szakos tanár.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az intézményvezető javaslata alapján a tankerületi igazgató dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 27.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 10.

ID: 2761651   Megjelentetés dátuma: 2016.10.11.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.